Favicon

Gói cơ bản
30.000 vnđ/user/tháng
  • Tạo OKR
  • Tạo OKR hợp tác
  • Tạo OKR chiến lược
  • Liên kết OKR
  • Tạo kế hoạch công việc
  • Tạo To-do-list
  • Giao việc
  • Cảnh báo tiến độ

Gói chuyên gia
Liên hệ tư vấn
  • Toàn bộ tính năng sản phẩm
  • Chuyên gia tư vấn đồng hành
Đăng ký Gói cơ bản

Oops! We could not locate your form.

Đăng ký Gói tiêu chuẩn

Oops! We could not locate your form.

Đăng ký Gói chuyên gia

Oops! We could not locate your form.

Menu