Favicon

Phần mềm MyOKR

Quản lý % Hoàn thành mục tiêu và Tiến độ công việc của từng nhân viên, mọi lúc mọi nơi.

Đăng ký dùng thử MyOKR

Why Choose Img Min

#1. Dễ dàng kiểm soát % Hoàn thành mục tiêu

Nắm bắt OKR của các phòng/ban, thậm chí của từng nhân viên, mọi lúc, mọi nơi.

9

#2. Biết nơi nào cần sự Chú ý của bạn

Phát hiện sớm các vấn đề, bằng tín hiệu trực quan, để xử lý trước khi quá muộn.

Okr 5

#3. Mục tiêu nhanh chóng được triển khai, với bảng kế hoạch công việc rõ ràng

OKR có thể bị bỏ quên, nếu không có bản kế hoạch chi tiết để thực hiện.

2

#4. Cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên, chỉ với vài phút Check-in

Check-in online giúp tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh tiến độ công việc.

4

#5. Dễ dàng Tạo động lực

Động viên kịp thời, giúp nhân viên làm việc hăng hái hơn.

5

#6. Giao việc online và theo dõi tiến độ

Nhanh chóng xác định nhiệm vụ nào đang trễ hẹn, để đôn đốc ngay.

3
Logo

Đăng ký dùng thử miễn phí

Myokrphone
Menu