Favicon
Map Pattern

5 lỗi thường gặp trong OKR

1. Đặt ra quá nhiều OKR mỗi Quý Google cần nhiều OKR cho công ty bởi vì họ có nền tảng tốt. Chúng tôi khuyến…
Map Pattern

Một vài góc nhìn về OKR

Trong phần cuối bài viết trước, chúng tôi đã đưa ra một bảng câu hỏi sẵn sàng để đánh giá hiện trạng quá trình thiết…
Favicon
Menu