Favicon

2 mẹo triển khai OKR lần đầu cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Áp dụng OKR cho cấp nào? Vùng II

 • Chỉ áp dụng ở cấp Công ty.
 • Chỉ thiết lập một OKR.
Vùng I

 • Chỉ áp dụng ở cấp Công ty.
 • Thiết lập nhiều OKR.
Vùng III

 • Áp dụng ở cấp Công ty và cấp Đội nhóm.
 • Mỗi nhóm chỉ thiết lập một OKR.
Vùng IV

 • Áp dụng ở cấp Công ty và cấp Đội nhóm.
 • Mỗi nhóm có nhiều OKR.
Thiết lập bao nhiêu OKR?
Mẹo 1: Bạn nên thiết lập bao nhiêu OKR?

Hầu hết các dự án OKR khuyến khích các nhóm xác định nhiều mục tiêu, thường là 3-5 mục tiêu, mỗi mục tiêu có 2-4 kết quả chính. Trong một số trường hợp, bạn có thể thấy có những 10 kết quả chính cho một mục tiêu.

Tuy nhiên, với các công ty nhỏ bắt đầu với OKR, chúng tôi đề xuất một OKR duy nhất. Hầu hết các công ty dùng thử OKR thất bại bởi vì họ thiết lập quá nhiều OKR.

Tại sao bạn chỉ nên bắt đầu với 1 OKR duy nhất?

 • Dễ nhớ. Khi công ty xác định một OKR duy nhất, mọi người trong công ty có thể ghi nhớ OKR duy nhất này.
 • Dễ triển khai. Khi lần đầu triển khai OKR, bạn cần quản lý sự thay đổi trong tổ chức, sẽ có một nhóm nhân viên chống lại sự thay đổi hoặc cảm thấy rằng một hệ thống mới mất quá nhiều thời gian. Vì vậy, chỉ với một OKR duy nhất sẽ giúp bạn và đội nhóm dễ dàng triển khai hơn.
Mẹo 2: Bạn nên áp dụng OKR cho cấp nào?

Thực tế Google đã sử dụng OKR với ba cấp độ:

 • Công ty,
 • Đội nhóm, và
 • Cá nhân.

Điều này không có nghĩa là bạn cũng nên triển khai cả 3 cấp độ ngay từ đầu. Thực tế nhiều tổ chức bắt đầu với OKR chỉ ở cấp độ Công ty, hoặc cấp Công ty và cấp Đội nhóm. Rất hiếm khi OKR được triển khai ở cấp độ Cá nhân ngay từ đầu.

Hãy phân tích chi tiết hơn cho 2 lựa chọn này:

 • Chỉ áp dụng OKR ở cấp Công ty:

Khi lần đầu tiên triển khai OKR, cách tốt nhất là bạn thực hiện theo từng giai đoạn. Đầu tiên là ở cấp Công ty. Sau đó, bạn triển khai một vài chu kỳ OKR để các đội nhóm khám phá và học hỏi về hệ thống này, trước khi triển khai tới cấp Đội nhóm.

Đây là cách làm an toàn, nhưng nhược điểm là nó không liên kết được mục tiêu cấp công ty với các hoạt động của đội nhóm.

 • Áp dụng OKR ở cấp Công ty và cấp Đội nhóm:

Nếu bạn muốn triển khai tổng thể hơn, có được sự liên kết chặt chẽ giữa mục tiêu cấp công ty và cấp phòng ban, thì nên áp dụng cách này. Tức là thiết lập OKR ở cả 2 cấp Công ty và Đội nhóm.

Tóm lại,

Khi bạn lần đầu tiên áp dụng OKR cho tổ chức, bạn có thể chọn 1 trong 4 vùng dưới đây.

 • Nếu bạn ưu tiên cho sự an toàn, thì mức độ an toàn sẽ giảm dần từ Vùng I đến Vùng IV. Tức là vùng I an toàn nhất.
 • Còn nếu bạn ưu tiên cho sự liên kết mục tiêu, thì mức độ liên kết tăng dần từ Vùng I đến Vùng IV. Tức là vùng IV liên kết tốt nhất.
 • Nếu bạn đòi hỏi cả 2 tiêu chí an toàn và liên kết, thì bạn có thể chọn Vùng II hoặc Vùng III.
Áp dụng OKR cho cấp nào? Vùng I

 • Chỉ áp dụng ở cấp Công ty.
 • Chỉ thiết lập một OKR.
Vùng II

 • Chỉ áp dụng ở cấp Công ty.
 • Thiết lập nhiều OKR.
Vùng III

 • Áp dụng ở cấp Công ty và cấp Đội nhóm.
 • Mỗi nhóm chỉ thiết lập một OKR.
Vùng IV

 • Áp dụng ở cấp Công ty và cấp Đội nhóm.
 • Mỗi nhóm có nhiều OKR.
Thiết lập bao nhiêu OKR?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu