Favicon

Làm thế nào đảm bảo mục tiêu phù hợp với thước đo

Hầu hết các thước đo hiệu suất hoặc KPI sẽ có mục tiêu. Suy cho cùng, chúng ta có chúng để tập trung vào việc cải thiện hiệu suất. Nhưng sự tập trung đó có thể bị bẻ gãy nếu chúng ta không quan tâm đến việc làm thế nào diễn giải thước đo và mục tiêu, cùng một ngôn ngữ.

Một khách hàng tôi gửi email cho tôi hỏi rằng:

Chúng tôi có một thước đo “Số nhân viên nghỉ phép quá mức” với mục tiêu “90% nhân viên không nghỉ phép quá mức”. Liệu thước đo và mục tiêu có thể như thế này hay chúng nên được nói theo cùng một ngôn ngữ?

Đây là một tình huống rất phổ biến. Tôi thấy nó trong ít nhất một nửa các kế hoạch chiến lược mà tôi nhìn qua. Mục tiêu được thể hiện theo ngôn ngữ không phù hợp với thước đo.

Trong trường hợp của Nhàn, thước đo này tập trung vào Số nhân viên nghỉ phép quá mức. Nhưng mục tiêu là tập trung vào nhân viên không nghỉ phép quá mức. Hơn nữa, thước đo là số lượng nhưng mục tiêu là tỷ lệ phần trăm. Điều này sẽ không hiệu quả.

Lộn xộn không cần thiết.

Khi mọi người đọc thước đo và mục tiêu, họ không tập trung nhất quán. Điều này gây ra việc mất tập trung và khó hiểu.

Dọn dẹp mớ lộn xộn bằng cách kết hợp các đơn vị và định hướng

Thước đo và mục tiêu của Nhàn có thể dễ dàng được sửa đổi trở nên đơn giản hơn, rõ ràng hơn và đáng tin cậy hơn bằng cách căn chỉnh hai tính năng quan trọng trong thước đo và mục tiêu. Tính năng đầu tiên là đơn vị đo lường. Cả thước đo và mục tiêu của cô ấy nên là số đếm hoặc tỷ lệ phần trăm. Tính năng thứ hai là hướng cải tiến. Cả thước đo và mục tiêu của cô nên tập trung vào nhân viên nghỉ phép quá mức hoặc nhân viên không nghỉ phép quá mức.

Vì vậy, thước đo và mục tiêu có thể được đưa ra một cách nhất quán hơn theo cách này:

  • Tên thước đo: Nhân viên không nghỉ phép quá mức
  • Mô tả thước đo: Số nhân viên không nghỉ phép quá mức, theo tỷ lệ phần trăm so với tất cả nhân viên
  • Mục tiêu: 90%

Một công thức tốt để sử dụng, để thể hiện thước đo và mục tiêu

Lưu ý làm thế nào kết hợp thước đo và mục tiêu được cải thiện như trên. Một cái tên thước đo có chủ ý, chỉ một vài từ nắm bắt ý chính của thước đo. Sau đó, mô tả về thước đo, trong đó xác định phương pháp định lượng để tính toán nó. Và sau đó mục tiêu được thể hiện đơn giản dưới dạng một con số, theo đơn vị phù hợp với phương pháp định lượng.

Điều duy nhất còn thiếu trong ví dụ của Nhàn, mà tôi đề nghị bạn thêm vào, là khung thời gian hoặc ngày đạt được mục tiêu. Hoặc thậm chí có lẽ, thiết lập một quỹ đạo mục tiêu.

Thảo luận:

Bạn có ví dụ nào cho thấy thước đo và mục tiêu không được thể hiện một cách nhất quán?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu