Favicon

Bạn đang cải thiện hiệu suất cơ sở hay chỉ đang làm việc quá chăm chỉ?

Cải thiện hiệu suất cơ sở, nó là một loại cải thiện hiệu suất mà sở hữu một đặc tính không giống và vượt trội hơn nhiều so với loại cải tiến mà hầu hết mọi người cố gắng thực hiện.

Cải thiện hiệu suất cơ sở là một thay đổi được thực hiện một lần, điều đó gây ra sự cải thiện đáng kể về hiệu suất kéo dài mà không cần thêm nỗ lực.

Hãy tưởng tượng một nhóm trợ giúp trong bộ phận dịch vụ thông tin của một tổ chức. Người quản lý của họ đã xử lý nhanh chóng tại cuộc họp quản lý hàng tháng về việc mất bao lâu để vấn đề của mọi người trong tổ chức được giải quyết bởi đội ngũ trợ giúp. Vì vậy, người quản lý tuyên bố với nhóm làm bất cứ điều gì cần thiết để giải quyết vấn đề nhanh hơn. Trên thực tế, giờ đây họ được đưa ra mục tiêu giải quyết 95% các vấn đề trong vòng 24 giờ. Người quản lý nghĩ rằng, điều đó sẽ thúc đẩy họ.

Họ làm gì? Làm thế nào để họ cải thiện hiệu suất nhằm đạt mục tiêu này? Lúc đầu, họ nuôi dưỡng động lực và chỉ làm việc nhanh hơn trong một thời gian. Khi động lực mất dần, họ làm việc vào giờ nghỉ và làm thêm giờ. Khi không thể làm thêm bất kỳ giờ nào nữa, họ bắt đầu cắt góc và “quên đi” để nắm bắt các vấn đề khó khăn hơn trong hệ thống bàn trợ giúp hoặc đóng các vấn đề chưa được giải quyết nếu trong 24h không được đáp ứng.

Đây không phải là cải thiện hiệu suất cơ sở. Nó đang bù lại cho một quy trình kinh doanh không có khả năng cung cấp mức hiệu suất được yêu cầu.

Bây giờ hãy tưởng tượng, thay vào đó, người quản lý ngồi xuống với nhóm trợ giúp và vẽ sơ đồ giải quyết vấn đề, hiểu cách nó đang thực sự diễn ra một cách trung thực. Và hãy tưởng tượng rằng nhóm xem xét sơ đồ quy trình và nói về điểm mà nó yếu. Có lẽ họ thấy không có bước nào để có thể chia sẻ việc sửa chữa và giải pháp với nhau. Hoặc có thể họ chỉ giải quyết những vấn đề dễ thấy chứ không phải nguyên nhân gốc rễ. Có lẽ họ phát hiện ra rằng mình đang sử dụng các kỹ thuật chẩn đoán vấn đề khác nhau.

Hãy tưởng tượng, họ quyết định thiết kế lại quy trình giải quyết vấn đề, để chia sẻ các bản sửa lỗi và giải pháp với nhau và chuẩn hóa kỹ thuật chẩn đoán tốt nhất. Và gần như ngay lập tức họ nhận thấy có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn và bắt kịp những tồn đọng chưa được giải quyết. Họ không làm việc chăm chỉ hơn, thực tế nó cảm thấy dễ dàng hơn. Độ chính xác tốt hơn.  Khách hàng của họ ngừng phàn nàn.

Đó là một cải thiện hiệu suất cơ sở. Một thay đổi được thực hiện một lần, từ thời điểm đó trở đi sẽ nâng cao hiệu suất mà không cần nỗ lực thêm.

Điều duy nhất ngăn cản hầu hết mọi người, thực hiện các cải thiện hiệu suất cơ sở, là lý do.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu