Favicon

Điểm chuẩn, Đường cơ sở, Mục tiêu và Tiêu chuẩn là gì?

Trong cải tiến hiệu suất, một vài thuật ngữ quan trọng thường bị nhầm lẫn hoặc sử dụng sai. Vậy, chính xác điểm chuẩn, đường cơ sở, mục tiêu và tiêu chuẩn là gì?

Một lĩnh vực gây nhầm lẫn xuất hiện thường xuyên trong các hội thảo và tư vấn về cải tiến hiệu suất doanh nghiệp là các từ ngữ chúng ta sử dụng để mô tả 2 tuyên bố đơn giản về hiệu suất: hiệu suất hiện tại và hiệu suất mong muốn.

Một số thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất mô tả các mức hiệu suất là:

  • Đường cơ sở
  • Điểm chuẩn
  • Mục tiêu
  • Tiêu chuẩn

Mọi người sử dụng chúng thay thế cho nhau và thường không đưa ra một định nghĩa dứt khoát cho từng loại để phân biệt cái này với cái khác. Điều quan trọng là phải làm điều đó sáng suốt và ngăn chặn các cuộc tranh luận lãng phí thời gian và giải thích sai lầm về cách cải thiện hiệu suất.

Đường cơ sở hiệu suất là gì?

Định nghĩa “đường cơ sở” là: Điểm bắt đầu được sử dụng để so sánh.

Đường cơ sở cho thước đo hiệu suất KPI của bạn là mức hiệu suất trung bình hiện tại của bạn và bạn sẽ so sánh với mức hiệu suất trong tương lai để kiểm tra xem hiệu suất có thực sự thay đổi hay không.

Trong biểu đồ XmR, một giá trị KPI duy nhất không đủ để đóng vai trò là đường cơ sở, vì cuối cùng bạn sẽ nhầm lẫn giữa sự thay đổi tự nhiên của thước đo KPI.

Điểm chuẩn hiệu suất là gì?

Định nghĩa “điểm chuẩn” là cả danh từ và động từ và cả hai đều hữu ích để hiểu làm thế nào áp dụng cho đo lường hiệu suất:

Danh từ: Một tiêu chuẩn hoặc điểm tham chiếu dựa trên những thứ có thể được so sánh hoặc đánh giá.

Động từ: Đánh giá hoặc kiểm tra (một cái gì đó) bằng cách so sánh với một tiêu chuẩn: Hiện chúng tôi đang đánh giá hiệu suất của mình so với các tiêu chí bên ngoài.”

Điểm chuẩn trong đo lường hiệu suất thường đến từ bên ngoài tổ chức. Chúng là các mức hiệu suất mà một tổ chức khác đã đạt được với cùng KPI mà bạn quan tâm.

Điểm chuẩn từ các tổ chức đại diện cho thực tiễn tốt nhất thế giới hoặc thực tiễn tốt nhất trong ngành có thể trở thành mục tiêu mà bạn sử dụng cho KPI của mình. Bởi những người khác đã đạt được mức hiệu suất đó, nó dễ dàng hình dung rằng bạn cũng có thể.

Mục tiêu hiệu suất là gì?

Mục tiêu được xác định là: Một người, đối tượng hoặc địa điểm được chọn làm mục tiêu của một cuộc tấn công.

Nếu không thích sử dụng từ ‘tấn công, vì vậy hãy điều chỉnh định nghĩa này, mục tiêu hiệu suất là mức hiệu suất mà chúng ta đang hướng tới trong tương lai.

Trong tương lai là một vòng loại quan trọng. Để chuyển mức hiệu suất cơ bản sang mức hiệu suất nhắm tới cần có thời gian và nỗ lực để thiết kế lại các quy trình kinh doanh cơ bản, từ đó chúng có thể đạt hiệu suất tốt hơn.

Nếu bạn bảo mọi người làm việc chăm chỉ hơn để đạt được mục tiêu hàng tháng, bạn sẽ chỉ bù đắp cho một quá trình không có khả năng và và nó sẽ đốt cháy tất cả mọi người trước khi quá lâu.

Tiêu chuẩn hiệu suất là gì?

Ví dụ: khi chúng ta hứa với khách hàng sẽ khắc phục sự cố của họ trong vòng 2 ngày với ít nhất 95% tổng số sự cố, tiêu chuẩn của thước đo hiệu suất này trở thành 2 ngày. Điều đó có nghĩa chúng ta muốn thấy giá trị KPI của “Số ngày khắc phục sự cố dưới 2 ngày trong ít nhất 95% trường hợp.

Chỉ vì bạn có một tiêu chuẩn không có nghĩa là quy trình kinh doanh có thể đáp ứng nó! Một phần của cải tiến hiệu suất là thiết kế các quy trình để chúng có khả năng đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Các tiêu chuẩn tương tự như các mục tiêu, nhưng chúng áp dụng “tại đây và ngay lúc này”: bạn đã đưa ra một lời hứa với khách hàng  và bạn muốn theo dõi xem liệu bạn giữ lời hứa tốt thế nào.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu