Favicon

Chúng ta có nên thiết lập mục tiêu 0 và 100%?

Thật khó khi thiết lập mục tiêu hiệu suất về thước đo số chấn thương trong tháng tại nơi làm việc là 5. Có vẻ như chúng ta đang nhắm tới việc khiến 5 nhân viên bị thương! Điều đó nghe có vẻ không phù hợp, đúng không? Chỉ là sẽ đúng khi thiết lập mục tiêu là 0. Nhưng sau đó chúng ta thấy dường như đang đặt bản thân vào thất bại. Thật khó xử. Vậy phải làm gì?

Minh, một người bạn đã gửi cho tôi một email về chủ đề các mục tiêu hiệu suất như thế này, nhằm hướng tới hiệu suất hoàn hảo:

  • số tử vong
  • không khuyết tật
  • không rác thải
  • 100% tuân thủ

Minh muốn tìm hiểu xem quan điểm của tôi về điều này và hóa ra chúng tôi không thực sự khác. Cả hai chúng tôi đều đồng ý với tham vọng hiệu suất hoàn hảo, đặc biệt là trong các lĩnh vực rất nhạy cảm như sức khỏe và an toàn của con người. Và cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng chỉ có các mục tiêu hiệu suất hoàn hảo mới nguy hiểm và gây mất tập trung.

Với mục tiêu hiệu suất hoàn hảo, bất kỳ điều gì ít hơn sự hoàn hảo đều là thất bại và điều này có thể dẫn đến hành vi sai trái, khiến thước đo thể hiện sự thành công:

  • thay đổi cách phân loại một chấn thương nơi làm việc, đổ lỗi nhiều hơn cho các cá nhân
  • không khuyến khích nhân viên báo cáo chấn thương nơi làm việc
  • “Mất” dữ liệu về chấn thương nơi làm việc

Mục tiêu hiệu suất nên truyền cảm hứng và thúc đẩy cải tiến, vì vậy thiết lập mục tiêu là giảm chấn thương tại nơi làm việc từ mức 10 hiện tại xuống còn 5 mỗi tháng vẫn là một điều tốt. Nhưng nó tạo cảm giác kỳ lạ, giống như chúng ta đang nhắm đến việc làm chấn thương 5 người mỗi tháng.

Làm thế nào chúng ta có thể xử lý sự căng thẳng giữa mục tiêu cải tiến và mục tiêu hiệu suất hoàn hảo?

Giám đốc điều hành của một hệ thống bệnh viện ở Mỹ cho chúng ta một giải pháp rất thực tế:

“Đối với tôi, mục tiêu số 0 là rất thúc đẩy bởi nó nhắc nhở tất cả chúng ta về những gì chúng ta muốn cho bản thân, gia đình và bạn bè. Vâng, nó rất khó và chúng ta sẽ không đạt được nó nhanh nhất có thể như chúng ta muốn. Trong thực tế, với một số công việc, chúng ta có thể không bao giờ đạt được con số 0. Nhưng bằng cách chọn đúng mục tiêu, chúng ta làm việc để cải thiện hiệu suất từ năm này qua năm khác và đạt được những tiến bộ mà chúng ta có thể không bao giờ mơ ước. Vì vậy, rõ ràng mục tiêu chiến lược là không khiếm khuyết và mục tiêu hiệu suất là cải thiện.”

Mục tiêu chiến lược có thể là “Chúng ta có một nơi làm việc không gây hại”. Và thước đo có thể là Mục tiêu chấn thương nơi làm việc trong năm đầu tiên là 5 và mục tiêu năm sau là 2 và cứ như vậy, không bao giờ mất đi khát vọng hướng tới mức 0.

Vì vậy, chúng ta khiến khát vọng hiệu suất hoàn hảo rõ ràng trong mục tiêu chiến lược và thiết lập một quỹ đạo các mục tiêu cải tiến thước đo. Sau đó chúng ta có thể kỷ niệm sự tiến bộ với hiệu suất hoàn hảo, chứ không phải là đánh bại chính mình vì bất cứ điều gì thấp hơn hiệu suất hoàn hảo.

Thảo luận

Các loại mục tiêu hoàn hảo, mức 0 hoặc 100%, tổ chức bạn có sử dụng nó? Bạn đã đạt được điều gì chưa? Mọi người cảm thấy thế nào về việc có chúng?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu