Favicon

Sử dụng OKR – Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Một trong những thách thức lớn khi áp dụng bất kỳ khung quản lý nào là tìm ra cách để bắt đầu. Mục tiêu & Kết quả chính (OKR) cũng không phải là ngoại lệ đối với quy tắc này.

Tại sao bạn cần quan tâm?

Một câu hỏi phổ biến xuất hiện trong đầu mọi người – liệu có thực sự quan trọng với việc làm thế nào để viết OKR?

 • Suy cho dùng, OKR cũng là một cách quản lý mục tiêu giống như bất kỳ phương pháp thiết lập mục tiêu nào khác.
 • Tuy nhiên, OKR không chỉ là mục tiêu cho các cá nhân, mà còn là công cụ kết nối giữa chiến lược & thực thi.

OKR như một kênh truyền thông để truyền tải chiến lược. Viết OKR hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thực hiện chiến lược thành công.

Có hai thành phần chính của quy trình viết OKR:

 • Một là tập trung vào việc Mục tiêu nên được viết thế nào, và
 • Phần còn lại là tập trung vào xác định Kết quả chính.
Phần 1: Viết một mục tiêu

Cách viết: Mục tiêu cần viết bằng một câu Định tính để truyền cảm hứng cho mọi người. Không có con số (định lượng) nào ở đây cả.

Lưu ý:

Những người đã trải qua quá trình thiết lập OKR trước đây, sẽ biết việc dễ bị sa lầy vào cạm bẫy thiết lập vô số mục tiêu (quá nhiều) ở mọi cấp. Vì vậy, hãy sử dụng 5 lý do phân tích để xác định xem 3-5 mục tiêu đang được chọn có thực sự là mục tiêu quan trọng hay không?

Phần 2: Viết kết quả chính

Kết quả chính là các chỉ số đo lường thành công của mục tiêu. Các con số (định lượng) là phần không thể thiếu của kết quả chính.

Lưu ý:

Kết quả chính là kết quả, không phải hoạt động hay nhiệm vụ.

Biểu mẫu và Ví dụ

Mặc dù không có biểu mẫu nào hiệu quả cho mọi trường hợp, nhưng Doerr, người đã giới thiệu OKR cho Google, có một công thức để viết OKR:

Tôi sẽ ________ được đo bằng ____________.

Tôi sẽ (Mục tiêu) được đo bằng (bộ Kết quả chính này).

Khoảng trống thứ nhất là mục tiêu và phần chỗ trống còn lại là các kết quả chính liên quan. Chúng ta hãy xem xét một vài ví dụ để viết OKR hiệu quả.

Ví dụ 1:

Mục tiêu:

 • Tăng sự tham gia của nhân viên.

Kết quả chính:

 • Giảm tỷ lệ nghỉ việc từ 7% xuống 3%
 • Tăng điểm NPS nhân viên từ 78% lên 90%
 • Ít nhất 3 hoạt động tạo sự tham gia được thực hiện trong mỗi bộ phận.

Ví dụ 2:

Mục tiêu:

 • Tạo ra trải nghiệm khách hàng tuyệt vời.

Kết quả chính:

 • Cải thiện Điểm NPS từ A đến B.
 • Tăng tỷ lệ mua lại từ X lên Y.
 • Duy trì chi phí mua lại của khách hàng theo Z.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu