Favicon

Định nghĩa về trách nhiệm với KPI

Cách chúng ta định nghĩa trách nhiệm với KPI ảnh hưởng sâu sắc tới quyền sở hữu hiệu suất của mọi người. Định nghĩa mới này tạo ra quyền sở hữu

Định nghĩa trách nhiệm hiện tại của bạn, với KPI , có liên quan đến bất kỳ ý tưởng nào sau đây không:

 • chịu trách nhiệm?
 • tạo ra và bàn giao kết quả
 • hoàn thành mục tiêu
 • chịu trách nhiệm về kết quả?

Định nghĩa về trách nhiệm với KPI

Điều tôi luôn thấy là mọi người không thực sự chắc chắn về việc làm thế nào xác định trách nhiệm. Nếu bạn cần sử dụng từ “chịu trách nhiệm” hay “có trách nhiệm” khi xác định nó, bạn đã không thực sự định nghĩa nó. Và nếu bạn nói về việc cung cấp một số kết quả định lượng, bạn không nên tự hỏi tại sao mọi người lại ngại chịu trách nhiệm.

Bạn có đảm bảo mọi người chịu trách nhiệm về việc hoàn thành mục tiêu?

Đảm bảo mọi người chịu trách nhiệm về kết quả định lượng, như đạt được mục tiêu hoặc hạn ngạch, có nghĩa là họ sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được những kết quả định lượng đó. Bạn biết điều đó có nghĩa là gì:

 • lựa chọn thước đo cho những điều họ làm tốt (ví dụ thước đo hoạt động)
 • chọn mục tiêu dễ dàng
 • thao túng các con số để thước đo trông tốt
 • có rất nhiều lý do giải thích tại sao không đạt được mục tiêu (những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ)

Không có điều gì trong số này dẫn tới cải thiện hiệu suất. Hiệu suất không thể cải thiện khi mà mọi người chỉ lo che đậy vấn đề vì hiệu suất không đạt.

Định nghĩa điển hình của chúng ta về trách nhiệm dẫn tới hành vi sai trái

Với định nghĩa điển hình về trách nhiệm, chúng ta đảm bảo có nhiều tin tốt không chính xác. Điều chúng ta cần cải thiện thực sự đang trở nên xấu đi.

Vì vậy, để thực sự cải thiện hiệu suất, định nghĩa về trách nhiệm cần thay đổi. Nó vẫn nên là một thách thức để khuyến khích mọi người tiếp cận và vươn ra ngoài vùng thoải mái, thay vì khiến họ sợ hãi.

Thời gian cần cho một định nghĩa mới về trách nhiệm, nhằm tạo quyền sở hữu hiệu suất.

Ở đây, chúng tôi định nghĩa về trách nhiệm giúp loại bỏ nỗi sợ hãi, tăng quyền sở hữu và thúc đẩy các hành vi đúng đắn để cải thiện hiệu suất:

bỏ nỗi sợ hãi, tăng quyền sở hữu và thúc đẩy các hành vi đúng đắn để cải thiện hiệu suất:

 • theo dõi thường xuyên các kết quả quan trọng
 • giải thích hợp lý về các thước đo của những kết quả đó
 • bắt đầu hành động, chỉ khi nào cần hành động

Đọc thêm về định nghĩa này tại đây: Chủ sở hữu KPI chịu trách nhiệm về điều gì?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu