Favicon

Tại sao tư duy thống kê lại CẦN THIẾT với các KPI tuyệt vời

Tư duy thống kê không phải là quá nhiều về việc có kiến thức và có thể áp dụng các kỹ thuật thống kê. Nó không phải là về việc biết cách thực hiện phân tích hồi quy hoặc biết công thức đưa đường xu hướng qua một chuỗi thời gian.

Bạn KHÔNG phải là một nhà thống kê hay một số người làm chủ tư duy thống kê. Tư duy thống kê chỉ đơn giản là hiểu một vài khái niệm cơ bản:

Khái niệm tư duy thống kê # 1: Tất cả mọi thứ đều khác nhau.

Mọi thứ khác nhau, hoặc lên xuống dường như thất thường, chủ yếu là do sự phức tạp và sự tương tác giữa nhiều yếu tố nguyên nhân.

Doanh số thay đổi vì nền kinh tế, thiết kế thông điệp marketing, số lượng hoạt động marketing, những gì xảy ra trong cuộc sống của thị trường mục tiêu, thậm chí là thời tiết.

Tai nạn tại nơi làm việc, chi phí văn phòng phẩm, sự hài lòng của khách hàng, số giờ làm việc của mọi người mỗi tuần, giao hàng trễ hay sớm, làm thêm bao nhiêu giờ, cân nặng của bạn từ ngày này sang ngày khác: mọi thứ đều tăng và thay đổi ngẫu nhiên bởi tất cả các yếu tố tương tác phức tạp ảnh hưởng đến nó.

Khái niệm tư duy thống kê # 2: Bởi vì mọi thứ khác nhau, có sự không chắc chắn.

Chúng ta không thực sự biết điều gì đó với kiến thức hoàn chỉnh 100%. Thống kê không giống như toán học, nơi bạn có được câu trả lời chính xác khi kết hợp các con số.

Thống kê là nghiên cứu về sự không chắc chắn và mục đích cốt lõi của nó là rút ra các mẫu từ dữ liệu.

Chúng ta không biết chính xác đạt được bao nhiêu doanh số vào tuần tới bởi chúng ta không biết các yếu tố nhân quả sẽ diễn ra như thế nào.

Khái niệm tư duy thống kê # 3: Chìa khóa để biết điều gì đó là tìm ra KPI không chắc chắn, khiến tín hiệu nổi bật.

Chúng ta có thể xem xét quá khứ xem sự thay đổi doanh số từ tuần này sang tuần khác, từ đó chúng ta có thể ước tính doanh số của tuần tới trong phạm vi có thể.

Đây là lý do tại sao khái niệm về sự thay đổi là cơ bản về thống kê. Sự thay đổi đo lường sự không chắc chắn. Sự thay đổi thường lệ này là nền tảng cho việc làm thế nào chúng ta có thể rút ra kiến thức từ dữ liệu, bởi nó giúp chúng ta đánh giá mức độ không chắc chắn vốn có trong bất cứ điều gì chúng ta muốn đo lường và quản lý.

Và những điều chúng ta quản lý là mô hình biến thể, không phải điểm dữ liệu.

Ám chỉ chúng ta và cho việc đo  lường hiệu suất, là chúng ta KHÔNG THỂ tìm thấy kiến thức trong các điểm dữ liệu riêng lẻ.

Kiến thức chỉ có thể đến từ các mẫu dữ liệu. Và những mẫu này là các mẫu thay đổi. Nếu sự thay đổi giảm hoặc tăng hoặc di chuyển, nó thường là tín hiệu cho thấy điều gì đó đã xảy ra, gây ra thay đổi.

Đôi khi khi mô hình thay đổi KHÔNG thay đổi, nó cũng là một tín hiệu cho thấy nỗ lực của bạn KHÔNG có ảnh hưởng.

Bạn không thể quản lý hiệu suất doanh nghiệp mà không có tư duy thống kê – khi bạn bỏ qua sự thay đổi và không chắc chắn, bạn phản ứng với mọi biến động như thể nó có nghĩa là điều gì đó quan trọng đã xảy ra.

Những biến động đó chỉ là một sản phẩm tự nhiên bởi nguyên nhân phức tạp và liên quan đến nhau.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu