Favicon

Thước đo KPI của bạn dùng để đánh giá hay học hỏi?

Khá nhiều người dường như vẫn nghĩ rằng KPI chỉ cần thiết ở cuối chu kỳ lập kế hoạch, để kiểm tra và xem liệu mục tiêu có đạt được và sáng kiến chiến lược có được thực hiện hay không.

Họ sẽ quyết định thước đo nào có trong hoặc ngay sau khi tạo kế hoạch và sau đó khi năm đó kết thúc, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm những KPI đó để xem liệu kế hoạch có đạt được thành công.

Nếu bạn tin rằng thước đo KPI chỉ dành cho việc đánh giá xem có chuyện gì xảy ra hay không, chứng tỏ bạn đã sử dụng chúng theo cách này.

Nhưng đó không phải là về thước đo hiệu suất. Chúng là thông tin phản hồi:

  • để giúp bạn thực hiện các sáng kiến chiến lược
  • để kiểm tra xem chúng có hoạt động hay không, thay đổi chúng khi mọi thứ xung quanh bạn (và tất cả các giả định bạn đưa ra khi lập kế hoạch) thay đổi
  • để điều chỉnh ngân sách, nhờ đó tài nguyên đi tới nơi cần thiết nhất
  • để tìm hiểu đâu là đòn bẩy thực sự giúp đạt được kết quả chiến lược và sứ mệnh quan trọng.

Phil Jones thảo luận về điều này trong cuốn sách của mình về “Communicating Strategy”:

“… bạn có thể tin rằng bạn có chiến lược tốt nhất, rằng bạn đang truyền thông nó theo cách phù hợp và hiệu quả nhất, nhưng nó sẽ thất bại, bởi vì hệ thống, cấu trúc, thực tiễn và quy trình của tổ chức sẽ ngăn chặn nó xảy ra. Không giải quyết được các vấn đề này sẽ đồng nghĩa với việc năng lực thực thi của tổ chức bị giới hạn.”

Thước đo KPi tốt cung cấp cho bạn thông tin phản hồi thường xuyên khi các sáng kiến chiến lược của bạn đang mở ra, vì chúng bắt đầu có tác động đến kết quả chúng được chọn để tác động. Thước đo KPI tốt là một phần lớn trong việc cởi bỏ những chiếc còng tay này. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu