Favicon

Thời điểm đúng để thiết lập mục tiêu

Việc thiết lập mục tiêu trong quá trình đo lường hiệu suất có tác động quan trọng tới mức độ có nghĩa và đạt được của mục tiêu.

Mô tả quá trình đo lường hiệu suất chung trong các bước sau:

  1. Thiết lập mục tiêu chiến lược bạn muốn đạt được.
  2. Chọn các thước đo để theo dõi các mục tiêu đó.
  3. Báo cáo và giải thích những thước đo này làm gì
  4. Quyết định làm thế nào đáp ứng từng thước đo

Mục tiêu KPI nên được thiết lập ở bước nào? Hầu hết mọi người thiết lập chúng quá sớm. Và đó là một vấn đề, bởi một số thông tin quan trọng bạn cần để thiết lập mục tiêu KPI có ý nghĩa và đạt được vẫn chưa tồn tại.

Bạn có nên thiết lập mục tiêu KPI khi thiết lập mục tiêu chiến lược? Không

Vào thời điểm thiết lập Mục tiêu chiến lược, chúng ta hiếm khi biết chính xác làm thế nào đo lường chúng. Mục tiêu hiệu suất dành cho các thước đo KPI, không phải mục tiêu chiến lược. Bạn không thể thiết lập mục tiêu có ý nghĩa cho việc “Tăng mức độ trung thành của khách hàng” nhưng bạn có thể thiết lập mục tiêu có ý nghĩa cho “Số lần trung bình khách hàng quay lại”.

Bạn có nên thiết lập mục tiêu khi chọn lựa thước đo KPI? Không

Ngay cả khi đã quyết định thước đo KPI, vẫn chỉ là một trò chơi phỏng đoán khi thiết lập mục tiêu ngay lập tức. Thông thường chúng ta chưa biết hiệu suất hiện tại ở đâu. Nếu không biết bắt đầu từ đâu, chúng ta không thể biết mình có thể nhắm tới đâu.

Bạn nên thiết lập mục tiêu khi làm báo cáo thước đo KPI? Không.

Điều quan trọng là biểu đồ bao gồm các mục tiêu về thước đo hiệu suất KPI, từ đó chúng ta có thấy được một cách trực quan khoảng cách giữa hiệu suất hiện tại và hiệu suất mong muốn. Nhưng biểu đồ đầu tiên chúng ta có cho thấy hiệu suất hiện tại. Chúng ta cần xem xét biểu đồ đầu tiền này, thể hiện đường cơ sở thước đo, trước khi quyết định mục tiêu có thể ở đâu.

Bạn có nên thiết lập mục tiêu khi đáp ứng được các thước đo KPI? Có

Mục tiêu của một thước đo KPI có thể là bất kỳ đâu tốt với hiệu suất cơ bản của thước đó. Nhưng nó có thể đi bao xa? Điều đó phụ thuộc vào việc đánh giá một cách có chủ ý về những việc cần làm để thay đổi hiệu suất, cả về thời gian và nỗ lực. Chúng ta cần xác định phạm vi ràng buộc giữ đường cơ sở và xem xét  các giải pháp tiềm năng để làm suy yếu hoặc loại bỏ các ràng buộc đó. Sau đó chúng ta có thể đưa ra quyết định có căn cứ xem mục tiêu sẽ là gì.

Vì vậy, để thiết lập mục tiêu có ý nghĩa và có thể đạt được, chúng ta cần biết chính xác mình đang đo lường cái gì, cần biết đường cơ sở thước đo và cần biết chúng ta có thể làm gì để di chuyển đường cơ sở đó. Không có 3 đầu vào này, mục tiêu sẽ không là gì ngoài sự giả tạo.

Thảo luận

Mục tiêu của bạn có giả tạo? Điều gì đã được sử dụng để có được chúng?  Mọi người có tin rằng chúng có ý nghĩa và đạt được?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu