Favicon

Phương pháp nào tốt hơn? Quản lý theo dự án hay Quản lý theo kết quả.

Nếu quản lý cấp cao trong công ty bạn không muốn chiến lược tập trung vào kết quả – thay vào đó họ tập trung vào rất nhiều dự án mới. Liệu bạn có muốn thuyết phục lãnh đạo về tầm quan trọng của việc có một chiến lược định hướng kết quả và biến nó thành có thể đo lường được? Hay bạn sẽ làm gì?

Đó không phải là một quyết định theo định hướng dự án hoặc định hướng kết quả. Chúng ta cần cả hai, nhưng đúng thời điểm. Chúng ta cần định hướng theo dự án khi đang quản lý các hoạt động và sáng kiến mà chúng ta đã đầu tư. Và chúng ta cần định hướng kết quả để đảm bảo các khoản đầu tư đó không lãng phí thời gian và tiền bạc.

Đây là điểm khác biệt giữa Quản lý chương trình hành động và Quản lý hiệu suất: Quản lý chương trình theo dõi các cột mốc và sự chi tiêu nhằm theo dõi các dự án. Quản lý hiệu suất giám sát các thước đo KPI nhằm theo dõi kết quả.

Khi mọi người chỉ định hướng theo dự án, lãng phí là điều chắc chắn

Hiệu suất không sôi sục để hoàn thành dự án đúng hạn và trong ngân sách. Lý do duy nhất chúng ta đầu tư thời gian và tiền bạc vào các dự án là để tạo ra sự khác biệt cần thiết hoặc có tác động cụ thể hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

Nếu chúng ta không biết sự khác biệt hay tác động hay kết quả đó là gì thì làm sao chúng ta có thể biết liệu chúng ta có chọn đúng dự án? Làm thế nào chúng ta biết liệu dự án có được thiết kế đúng cách và thực hiện tốt? Nếu không, thì chúng ta chỉ có thể đoán.

Hành động theo phỏng đoán sẽ luôn gây lãng phí gấp nhiều lần so với hành động dựa trên kiến thức.

Nhưng khi mọi người chỉ định hướng theo kết quả, không có gì thay đổi.

Rõ ràng rừng kết quả chúng ta phấn đấu đạt được là về động lực và sự tập trung. Chúng ta gắn kết năng lượng mọi người lên cùng một mục tiêu cuối cùng. Việc hợp tác dễ dàng hơn, và việc ra quyết định cũng vậy khi có vấn đề hoặc lựa chọn khó khăn phát sinh.

Nhưng không có hành động, kết quả không bao giờ trở thành hiện thực. Chúng ta ngôi quanh lý thuyết và tầm nhìn và không bao giờ hoàn thành công việc. Điều này giống hoài nghi và thờ ơ.

Chúng ta cần kết hợp tư duy định hướng kết quả và định hướng dự án.

Ví dụ, với vấn đề nêu ra đầu bài viết, bạn bắt đầu với một nhóm các thành viên  có khuynh hướng định hướng dự án. Vì vậy, bạn cần bắt đầu cuộc đối thoại giúp họ học cách suy nghĩ theo định hướng kết quả.

Một điều quan trọng bạn cần rõ ràng rằng bạn không yêu cầu mọi người tập trung vào kết quả THAY VÌ các dự án. Bạn chỉ yêu cầu họ xem xét đặt kết quả và dự án theo đúng thứ tự. Bằng cách đó, các DỰ ÁN có thể được tổ chức khi họ tạo thành công KẾT QUẢ mà họ dự định tạo ra.

Bạn nên bắt đầu đơn giản, bằng cách thể hiện một dự án.

Ví dụ, nếu ở chính quyền địa phương, một dự án điển hình là tạo và cung cấp một chương trình cộng đồng mới, như thúc đẩy câu lạc bộ thể thao.

Bạn có thể hỏi họ về những thay đổi nào trong cộng đồng mà dự án này sẽ tạo nên nếu nó thành công. Họ có thể đưa ra, tăng sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động cộng đồng có tổ chức. Đó là kết quả.

Sau đó hỏi họ xem làm thế nào ghi nhận kết quả kết quả đó trong thực tế. Họ có thể nói rằng, họ đã thấy các thành viên câu lạc bộ ngày càng tăng và nhiều người sử dụng các địa điểm thể thao trong cộng đồng. Đó là sự khởi đầu để tìm kiếm thước đo KPI phù hợp.

Rõ ràng về kết quả và thước đo KPI là nó rất thú vị để ăn mừng thành công và đảm bảo, họ đang đạt được điều tốt nhất. Mọi người không phải trả tiền hay thuế để được giáo dục về lợi ích của các câu lạc bộ thể thao – họ trả tiền cho một lối sống hạnh phúc và lành mạnh trong cộng đồng của họ.

Cuối cùng bạn có thể hỏi xem họ thấy thế nào khi kết nối dự án với một kết quả có giá trị.  Họ có phấn khích khi biết kết quả đạt được nhờ dự án này.

Điều đó sẽ gieo mầm cho tư duy định hướng kết quả, khen ngợi tư duy định hướng dự án. Đó là một bước nhỏ, nhưng bước nhỏ dễ bắt đầu hơn và dễ nuôi dưỡng hơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu