Favicon

Ứng dụng Thẻ điểm cân bằng BSC – Điều gì bạn có thể tùy chỉnh?

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu với Thẻ điểm cân bằng, có lẽ bạn có rất nhiều câu hỏi. Với một lượng lớn thông tin hàng chục hay hàng trăm bài viết trên mạng có thể khiến đầu óc bạn quay cuồng. Nếu bạn mệt mỏi khi cố gắng tìm ra cần những điều quan trọng gì và những gì bạn có thể tùy chỉnh với công ty, với ngành, đó là một điều bình thường. bài viết này chỉ là những điều bạn đang tìm kiếm.

Chúng ta phác thảo 5 khía cạnh của một mẫu Thẻ điểm cân bằng điển hình, điều gì là quan trọng và điều gì có thể tùy chỉnh.

1. Quan điểm

Thẻ điểm cân bằng thường có các quan điểm, đó là những cách khác nhau để xem xét thông tin chiến lược. Điều quan trọng là có các quan điểm và hiểu mối quan hệ nguyên nhân và kết quả giữa chúng. Chúng là:

  • Quan điểm tài chính
  • Quan điểm khách hàng
  • Quan điểm quy trình
  • Quan điểm học tập & phát triển

Tùy thuộc vào tổ chức, bạn có thể có quan điểm khác nhau. Ví dụ: bạn có thể không đặt quan điểm tài chính ở đầu thẻ điểm (mà là ở cuối cùng); hoặc bạn có thể có sự kết hợp về tài chính và nhân viên làm một.

Bạn cũng có thể suy nghĩ về việc tùy chỉnh tên của quan điểm  để phù hợp hơn với công ty. Một số người gọi Quan điểm “Khách hàng” là Người nhận hoặc Người tiêu dùng. Học hỏi & Phát triển đôi khi được gọi là Con người, Đổi mới hoặc Năng lực.

Ý tưởng đằng sau các quan điểm là để mô tả chiến lược. Nếu Tài chính không mô tả được chiến lược, hãy đặt thứ khác lên hàng đầu.

2. Bản đồ chiến lược

Một thẻ điểm cân bằng Norton và Kaplan thực sự có thể sẽ có một bản đồ chiến lược. Nhưng, lập bản đồ chiến lược không có trong cuốn sách đầu tiên của họ, vì vậy một số tổ chức có thể không có.

Bản đồ chiến lược có khả năng tùy chỉnh cao và có thể nhìn nhận theo cách bạn chọn.

Một số tổ chức chọn bản đồ rất đơn giản, trong khi những tổ chức khác sáng tạo hơn.  Nếu bạn ở trong không gian thành phố, bản đồ của bạn có thể trông giống như một thành phố, với các liên kết từ khu vực này sang khu vực khác trông giống như những con đường. Một nhà sản xuất có thể thể hiện các thành phần thô một bên và sản phẩm cuối cùng ở bên kia. Hoặc nếu bạn là một tổ chức dược phẩm hoặc chăm sóc sức khỏe, bạn có thể định hình các mục tiêu như thuốc hoặc dụng cụ y tế. Một bản đồ chiến lược nên được thể hiện trong toàn tổ chức, vì vậy đừng biến nó thành của riêng bạn.

3. Mục tiêu

Đây là những tuyên bố về những gì bạn đang cố gắng đạt được và chúng tạo nên các thành phần chính trong chiến lược ở cấp cao nhất. Điều quan trọng là phải có mục tiêu trong thẻ điểm, vì bạn không thể biện minh cho các KPI mà không có chúng.

Có một số tùy chỉnh về số lượng mục tiêu bạn muốn kiểm tra. Một số Thẻ điểm cân bằng có 25-40 mục tiêu, trong khi cái khác là 5-10 mục tiêu. Điều này tập trung vào việc bạn muốn có độ chi tiết cao và bao gồm nhiều bước hay bạn muốn nhìn vào bức tranh lớn hơn và cấp độ cao hơn. Cho dù bạn quyết định điều gì sẽ gắn vào thông điệp truyền thông và chiến lược. Nếu có nhiều mục tiêu, bạn nên tập hợp chúng thành các nhóm, gọi là các chủ đề.

4. Thước đo KPI

Giống như các mục tiêu, điều quan trọng là phải có các KPI trong thẻ điểm. KPI nên theo dõi mục tiêu của bạn, điều này rất quan trọng đối với BSC. Những gì bạn có thể cần xác định là có bao nhiêu KPI cần có và làm thế nào phân bổ trên các quan điểm khác nhau. Tốt nhất, bạn nên có một hoặc 2 – nhưng không quá 3 – KPI cho mỗi mục tiêu.

Đừng quên cân bằng một cách thích hợp các KPI trên mỗi quan điểm.  (Đây là yếu tố tạo nên sự cân bằng trong Thẻ điểm cân bằng!) Nếu có quá ít, bạn có thể bỏ lỡ một số sắc thái của chiến lược, nhưng nếu có quá nhiều, bạn sẽ không làm tốt việc tập trung. Điểm ngọt có thể ít hơn 40, nhưng lý tưởng hơn là trong khoảng 18 – 25 KPI.

5. Sáng kiến

Các sáng kiến còn được gọi là các dự án và cho biết liệu bạn có đang làm những điều đúng đắn có liên quan đến chiến lược hay không. Như bạn có thể đoán, các sáng kiến cũng rất quan trọng đối với BSC. Bạn không muốn nắm bắt mọi thứ bạn đang làm – chỉ những thứ bạn đã lập ngân sách với khung thời gian cụ thể để hoàn thành. Đối với việc theo dõi các sáng kiến này, một số tổ chức chỉ cần thực hiện đánh giá cấp cao trong BSC của họ, trong khi những tổ chức khác sẽ theo dõi mọi cột mốc với ngân sách, % hoàn thành, hiệu quả và kịp thời. Hãy linh hoạt, nhưng đừng để phần theo dõi chiếm nhiều thời gian hơn so với thảo luận chiến lược.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu