Favicon

9 câu hỏi Hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp

1. Kế hoạch chiến lược nên bao gồm khung thời gian nào?

Kế hoạch chiến lược sẽ hướng đến tương lai xa khi bạn thấy thoải mái. Nhưng hãy nhớ, bạn cần tự tin rằng môi trường của công ty bạn sẽ ổn định trong khoảng thời gian bạn chọn. Vào những năm 1980, các công ty ô tô Nhật Bản đã tìm kiếm 40 năm trong tương lai, nhưng điều này có lẽ không thực tế với tổ chức bạn. Hầu hết các công ty cảm thấy thoải mái với một kế hoạch chiến lược 3-5 năm, miễn là họ xem xét kế hoạch một cách thường xuyên.

2. Bao lâu thì chúng ta nên xem lại tiến độ trong kế hoạch chiến lược?

Tần suất xem xét kế hoạch khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu của đánh giá:

  • Hàng tháng, để kiểm tra tiến độ về các chủ đề hoặc mục tiêu chính.
  • Hàng quý, để kiểm tra tiến độ toàn bộ kế hoạch chiến lược
  • Hàng năm, để đảm bảo kế hoạch chiến lược vẫn còn hiệu lực (xem câu hỏi số 3).

3. Khi nào chúng ta nên thay đổi hoặc cập nhật kế hoạch chiến lược?

Như đã đề cập trong mục số 2, đánh giá hàng năm về kế hoạch chiến lược giúp đảm bảo các yếu tố chính trong kế hoạch của bạn vẫn còn hiệu lực. Nếu không – có lẽ do một sự thay đổi trên thị trường hoặc nền kinh tế thì nên tiến hành làm mới chiến lược, giữ các yếu tố trong kế hoạch mà còn hợp lệ và điều chỉnh những phần không phù hợp.

4. Chúng ta có cần một văn phòng hoạch định chiến lược?

Tất cả các tổ chức, ngay cả những người chỉ có hai nhân viên, cũng cần dành thời gian cho chiến lược. Nếu công ty của bạn không ưu tiên hoạch định chiến lược, nó có thể bị bỏ lại phía sau trong thời gian môi trường không chắc chắn hoặc trong một thị trường kinh doanh hỗn loạn. Vì vậy, trong khi tổ chức bạn có thể không đủ lớn để một văn phòng hoặc bộ phận lập kế hoạch chiến lược, bạn cần đảm bảo ít nhất một người trong công ty có thời gian trên lịch trình dành riêng cho kế hoạch chiến lược của bạn.

5. Chúng ta có phải sử dụng Thẻ điểm cân bằng?

Không. Thẻ điểm cân bằng đã được chứng minh là một cách mạnh mẽ và cần thời gian để lập kế hoạch và thực hiện chiến lược. Bất kể bạn tuân theo phương pháp Norton-Kaplan hay sử dụng biến thể, hiểu các nguyên tắc cơ bản của BSC – có mục tiêu rõ ràng, liên kết các dự án với các mục tiêu đó và thiết lập lead KPI và lag KPI –  có thể giúp chiến lược của bạn vô cùng hiệu quả.

6. Sự khác biệt giữa kế hoạch chiến lược và kế hoạch hoạt động là gì?

  • Một kế hoạch chiến lược được xây dựng từ tầm nhìn dài hạn cho tương lai của công ty. Nó thường xem xét 3-5 năm, liên quan đến các mục tiêu chính và có phạm vi rộng khắp tổ chức.
  • Một kế hoạch hoạt động có xu hướng là một kế hoạch hàng năm cho một bộ phận hoặc phòng ban. Nó được xây dựng với một ngân sách trong tâm trí và liệt kê các hoạt động chính mà bạn cam kết thực hiện trong một năm cụ thể.

Liên kết kế hoạch hoạt động với kế hoạch chiến lược là kịch bản lý tưởng. Bằng cách đó, các vấn đề mà bộ phận bạn tập trung vào trong năm phù hợp với kế hoạch chiến lược của bạn.

7. Kế hoạch chiến lược nên gồm bao nhiêu thước đo KPI?

Ở mỗi cấp độ trong tổ chức – cấp độ doanh nghiệp và bộ phận – chúng tôi khuyên bạn nên có 20-30 thước đo KPI. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng con số trong phạm vi này giúp mỗi cấp tập trung vào những gì quan trọng và xem xét dữ liệu chính trong các cuộc họp mà không bị phân tâm hoặc mệt mỏi.

Tất nhiên, mục tiêu là không bao giờ xem xét mọi KPI trong tổ chức cùng một lúc. Bạn nên có kế hoạch chỉ xem xét các thông tin quan trọng cho chiến lược trong bộ phận theo mỗi quý.

8. Làm thế nào chúng ta tạo kế hoạch chiến lược linh hoạt để cho phép thay đổi?

Cách tốt nhất để làm cho kế hoạch chiến lược của bạn linh hoạt là phân biệt rõ ràng giữa mục tiêu, thước đo KPI và dự án,  vì điều này cho phép bạn thực hiện thay đổi, bổ sung hoặc xóa dễ dàng hơn. Các mục tiêu nên được cập nhật 1-5 năm một lần và thước đo KPI nên được cập nhật 6-24 tháng một lần. Các dự án có thể được điều chỉnh trên cơ sở hàng quý.

9. Chúng ta có nên xem xét phần mềm hoạch định chiến lược?

Chiến lược của công ty phải được liên kết tới mọi phòng/ban và mọi cá nhân. Đây là một thách thức! Ngay cả khi bạn sắp xếp cực kỳ tốt, việc theo dõi tất cả dữ liệu đến từ các cá nhân khác nhau và ở các định dạng khác nhau là rất khó khăn. Tự động hóa quy trình với phần mềm giúp tiết kiệm cho công ty rất nhiều thời gian và năng lượng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu