Favicon

9 bước xây dựng chiến lược kinh doanh với BSC – Bước 8

Liên kết là bước thứ 8 trong quy trình 9 bước xây dựng chiến lược với BSC để hoạch định và quản lý chiến lược.

Tầm quan trọng của sự liên kết chiến lược không thể được ước tính.

 • Trong cuộc khảo sát gần đây do The economist thực hiện với câu hỏi: “Tại sao các chiến lược tốt lại thất bại?”
 • Kết quả chỉ ra: “61% số người được hỏi thừa nhận công ty thường phải đấu tranh để thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược và công việc hàng ngày”.
 • Hậu quả của việc này: “Không có gì đáng ngạc nhiên, các công ty mà liên kết kém giữ chiến lược với công việc hàng ngày có kết quả tài chính yếu hơn so với các công ty có mức liên kết cao.”

Các tổ chức đạt được thành công khi tất cả các cấu trúc tổ chức, quy trình và hệ thống hỗ trợ được liên kết. Nhân viên cần biết tổ chức đang cố gắng thực hiện điều gì và có thể đưa ra quyết định dựa trên các ưu tiên chiến lược của tổ chức.

Liên kết, theo cách tiếp cận 9 bước, chia một tổ chức thành ba tầng:

 • Bậc 1 – Cấp Công ty: Ban điều hành.
 • Bậc 2 – Cấp Đội nhóm: Các đơn vị kinh doanh và các bộ phận, phòng ban.
 • Bậc 3 – Cấp Cá nhân: Các thành viên trong đội nhóm.

Thông thường, chiến lược gần như chắc chắn sẽ được thực hiện ở bậc 1 (cấp điều hành). Tuy nhiên, liên kết thường bị đứt gãy ở bậc 2 và đặc biệt là ở bậc 3.

Liên kết Cấp 2 với Cấp 1

Giai đoạn đầu tiên là đào tạo và định hướng Cấp 2. Điều này thường được thực hiện bởi một đại diện từ Cấp 1 thông qua các cuộc họp và hội thảo.

Mục tiêu là để nhóm Cấp 2 cập nhật chiến lược được thực hiện cho đến nay và giúp họ hiểu rõ phương pháp.

Mặc dù, điều quan trọng là đảm bảo các thành viên Cấp 2 hiểu được chiến lược và mục tiêu chiến lược, nhưng cũng quan trọng không kém là cho họ không gian để bắt đầu suy nghĩ về đóng góp cụ thể của mình.

Đơn vị cấp 2 sẽ có mục đích riêng, đặc biệt nếu đó là đơn vị hỗ trợ như tài chính hoặc nhân sự, sẽ cần có các mục tiêu định hướng đơn vị được tạo và viết theo ngôn ngữ của đơn vị đó.

Điểm khởi đầu cho tất cả các cuộc thảo luận liên kết là Bản đồ chiến lược. Kết quả sẽ là:

 • Một số mục tiêu được lấy trực tiếp từ Cấp 1 và sử dụng nguyên trạng,
 • Một số mục tiêu được lấy và tạo cụ thể hơn bằng cách sử dụng ngôn ngữ của đơn vị Cấp 2, và
 • Một số mục tiêu  sẽ được để lại cho các đơn vị cấp 2 khác.

Điều này được mô tả tốt nhất thông qua một sơ đồ:

9 bước xây dựng chiến lược kinh doanh với BSC - Bước 8

Liên kết cấp 1 với cấp 2

Bạn có thể thấy, ví dụ ở trên, có 3 đơn vị cấp 2 mà các mục tiêu chiến lược được phân bổ. Bạn cũng có thể thấy rằng 5 mục tiêu chiến lược đã được lấy trực tiếp từ Cấp 1 (được thể hiện bằng nét đứt).

Cả hai loại mục tiêu này đều hợp lệ (liên kết và không liên kết trong bản đồ), miễn là chúng liên quan đến tầm nhìn và chiến lược tổng thể. Nhưng sự tập trung, trọng số ưu tiên, phải dành cho các mục tiêu có liên kết chiến lược.

Liên kết cấp 3 với cấp 2

Bước liên kết cuối cùng là cấp độ 3 cá nhân (hoặc trong một số trường hợp là đội nhóm).

Thực tế, đây là khâu liên kết khó nhất. Làm thế nào một cá nhân có thể đóng góp vào mục tiêu chiến lược?

Mấu chốt là tư duy “đóng góp”, mục tiêu của mỗi cá nhân (cấp 3) cần góp phần vào việc thực hiện mục tiêu của đội nhóm (cấp 2) và công ty (cấp 1). Ví dụ như hình dưới:

9 bước xây dựng chiến lược kinh doanh với BSC - Bước 8

Liên kết Cấp 1 với Cấp 2 với Cấp 3

Ví dụ trong hình vẽ trên:

 • Tầm nhìn là: Có được lòng tin của khách hàng thông qua các ca phẫu thuật nha khoa chu đáo và hiệu quả.
 • Một trong những mục tiêu chiến lược (cấp 1) để thực hiện tầm nhìn của họ là: “Cải thiện sự hài lòng của khách hàng.”
 • Một trong những đơn vị cấp 2 đã lấy mục tiêu “Cải thiện sự hài lòng của khách hàng” và tạo ra hai mục tiêu hỗ trợ, một trong số đó là “Cải thiện thông tin về phương pháp điều trị”.
 • Điều này sau đó được thực hiện bởi Cấp 3, một cá nhân, trong trường hợp này là người hỗ trợ CNTT và chuyển dịch thành mục tiêu cá nhân “Cải thiện thông tin dịch vụ trên web và trên giấy”.

Tóm lại, sự liên kết có tầm quan trọng lớn vì nó cho phép tổ chức thực thi chiến lược một cách xuyên suốt. Liên kết tạo ra phương tiện để có được sự tham gia và cho nhân viên cảm giác là một phần quan trọng của bức tranh lớn hơn.

Đây chính là mấu chốt mang lại động lực và sự hài lòng trong công việc. Chứ không phải tiền lương.

Trong cuốn sách “Drive: The surprising truth about what motivates us”, nghiên cứu của Daniel Daniel Pink đã chứng minh rằng tiền lương chỉ đơn giản là một yếu cần loại bỏ. Mọi người muốn được trả đủ, thế thôi và không nhiều hơn.

Các chương trình trả lương theo hiệu suất (lương 3P) thường có tác động tiêu cực. Nghiên cứu của Pink cho thấy có 3 điều thúc đẩy nhân viên, đó là:

 • Tự chủ,
 • Làm chủ, và
 • Mục đích.

Trong các khu vực này thật đơn giản để thấy rằng nhân viên sẽ phản hồi tốt hơn khi đưa ra các mục tiêu và KPI rõ ràng, nơi họ có thể thực hiện phán đoán của riêng mình xem làm thế nào đạt được kết quả.

Liên kết là bước thứ 8 trong một hành trình hoạch định chiến lược.

Bạn có tìm hiểu thêm về chuỗi bài viết về trong quy trình 9 bước xây dựng chiến lược với BSC dưới đây:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu