Favicon

3 bài test giúp bạn Đo lường Mục tiêu chiến lược

Hầu hết các chiến lược không thể đo lường được. Điều đó có nghĩa mục tiêu của bạn cần một chút công việc trước khi đặt ra câu hỏi “Làm thế nào đo lường điều đó?”

Sử dụng 3 bài test sau với các mục tiêu chiến lược hiện tại của bạn, từ đó đánh giá xem mức độ dễ dàng để tìm ra thước đo có ý nghĩa cho chúng.

Bài test 1: Nó có quá thiên về hành động?

Mục tiêu chiến lược của bạn không thể đo lường nếu nó được viết như một hành động, ví dụ:

Đưa ra lời khuyên, tư vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới và hiện tại

Đưa ra hỗ trợ về mặt cảm xúc ngay lập tức cho các cá nhân tại thời điểm khủng hoảng

Khi bạn cố gắng đo lường một mục tiêu được xác định như một hành động, cuối cùng bạn sẽ đo lường xem bao nhiều hành động xảy ra. Thước đo KPI hữu ích cho bạn biết bao nhiêu thứ được cải thiện, với hành động của bạn. Chúng ta đều biết rằng hành động không đảm bảo kết quả tốt hơn.

Thay vì viết mục tiêu dưới dạng hành động, hãy viết kết quả mà bạn đang cố gắng đạt được. Tất nhiên bạn vẫn cần biết hành động nào bạn sẽ thực hiện để đạt được kết quả đó, nhưng hiệu suất là về kết quả, thay vì hoạt động. Các ví dụ trên có thể trở thành kết quả như sau:

 • Các doanh nghiệp địa phương kiếm được lợi nhuận sớm hơn thông qua các dịch vụ của chúng tôi.
 • Khách hàng của chúng tôi tự tin rằng họ có thể làm những gì cần thiết để vượt qua khủng hoảng.
 • Đừng nhầm lẫn quản lý hiệu suất với quản lý dự án!

Bài test 2: Nó có mơ hồ và chung chung?

Mục tiêu của bạn không thể đo lường nếu viết theo ngôn ngữ không cụ thể, ví dụ:

 • Dẫn dắt và định hình các liên minh chiến lược hiệu quả với các tổ chức phát triển  nhằm mang lại kết quả tác động cao cho các doanh nghiệp và ngành SA (Đổi mới SA)
 • Thúc đẩy các cơ hội tương tác xã hội trong cộng đồng của chúng tôi nhằm cho phép tham gia nhiều hơn vào cuộc sống cộng đồng

Bạn sẽ phải vật lộn để tìm ra thước đo KPI có ý nghĩa cho những mục tiêu mơ hồ như này, bởi, những từ chung chung như hiệu quả, bền vững và chất lượng không đủ cụ thể. Bạn phải mô tả sự thay đổi mà bạn quan sát nếu mục tiêu của bạn đã đạt được. Với các ví dụ trên, có thể tạo ra các kết quả sau:

 • Sự hợp tác của chúng tôi với các đối tác chiến lược  đảm bảo rằng bất kỳ doanh nghiệp SA nào cũng nhận được sự giúp đỡ đổi mới khi họ muốn. Sự giúp đỡ đổi mới được cung cấp bởi các đối tác chiến lược làm tăng thị trường quốc tế của các doanh nghiệp SA.
 • Tỷ lệ cư dân thường xuyên dành thời gian tham gia các hoạt động nhóm cộng đồng địa phương tăng lên.

Nếu không thể quan sát nó theo một cách nào đó, bạn có thể đo được nó.

Bài test 3: Mục tiêu có nhiều “nòng”  

Mục tiêu của bạn không thể đo lường nếu nó được viết thành một vài mục tiêu cùng nhau trông giống như một mục tiêu, như thế này:

 • Nhân viên phải cam kết, tin cậy, có giá trị, an toàn và có trách nhiệm
 • Đạt được đủ lợi nhuận để có tiền cho sự phát triển của công ty, tạo ra giá tị cho các cổ động và cung cấp nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu khác của công ty.

Bạn không thể tìm thấy một thước đo có ý nghĩa với mục tiêu nhiều “nòng” mà thực sự là về một số kết quả hiệu suất khác nhau. Bạn cần giải quyết mục tiêu của mình thành các kết quả hiệu suất riêng biệt. Đối với các ví dụ trên, nó có thể là:

 • Nhân viên cam kết cung cấp một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Nhân viên cảm thấy tin tưởng để đưa ra quyết định đúng đắn. Nhân viên cảm thấy sự đóng góp của họ được đánh giá cao bởi các nhà quản lý. Nhân viên về nhà an toàn vào cuối mỗi ngày làm việc. Nhân viên đi đầu trong việc thiết lập các mục tiêu của riêng họ, theo dõi tiến trình hướng tới các mục tiêu đó và hành động để đạt được các mục tiêu đó.
 • Lợi nhuận ròng liên tục tăng trưởng. Các cổ đông nhận được lợi tức đầu tư cao hơn. Dòng tiền đáp ứng nhu cầu tài nguyên để đáp ứng mục tiêu của công ty.

Thước đo KPI là bằng chứng về các kết quả cụ thể, và vì vậy mỗi kết quả duy nhất cần có thước đo riêng.

Hành động

Xem xét mục tiêu chiến lược hiện tại của bạn hay mục tiêu phòng ban hay mục tiêu đội nhóm. Loại thước đo nào chúng có? Bây giờ áp dụng 3 bài test này xem mức độ đo lường được thực sự của những mục tiêu này là bao nhiêu. Hãy thử và cải thiện cách các mục tiêu đó được khớp nối, và sau đó xem xét liệu các thước đo KPI hiện tại có thực sự có ý nghĩa hay không, và bạn có ý tưởng gì cho các thước đo KPI tốt hơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu