Favicon

Bạn có cần một Phương pháp tiếp cận để xây dựng KPI?

Bạn có sử dụng một Phương pháp tiếp cận KPI nào không?

Chúng ta cần phương pháp tiếp cận bởi chúng ta muốn đạt được kết quả đầu ra dễ dàng và thành công nhất có thể.

Trong trường hợp không có phương pháp, chúng ta thử nghiệm những cách làm ngẫu nhiên, thậm chí hỗn loạn.. Và điều này làm lãng phí thời gian và năng lượng và thường không đạt được kết quả mà chúng ta muốn.

Kết quả chúng ta muốn từ đo lường hiệu suấtđạt được mục tiêu sớm hơn và ít nỗ lực hơn. Một phương pháp đo lường hiệu suất tốt là một hệ thống các phương pháp được thiết kế có chủ ý để đạt được điều này. Nhưng hầu hết các tổ chức không có một phương pháp tốt và nhiều tổ chức thậm chí không có một phương pháp nào.

Hầu hết các phương pháp tiếp cận KPI là thực hiện kiểm thử và chưa được chứng minh.

Có một số phương pháp phổ biến mà mọi người sử dụng để chọn lựa thước đo KPI:

 • Brainstorming với đồng nghiệp
 • Mua từ thư viện KPI, database và các báo cáo đặc biệt
 • Điểm chuẩn mà các tổ chức khác trong ngành sử dụng
 • Dựa trên dữ liệu hiện có, đã có sẵn

Nhưng những người sử dụng các phương pháp này vẫn không có được KPI hiệu quả giúp họ đạt được mục tiêu sớm hơn và ít nỗ lực hơn. Điều đó là bởi không có cơ sở nào cho những phương pháp này. Chúng chỉ là thông lệ phổ biến.

Một phương pháp tốt cho KPI được thiết kế có chủ ý.

Một phương pháp KPI tốt không phải là thử nghiệm. Nó không phải là một công cụ hay mẫu đơn. Nó không mơ hồ và chung chung. Nó không phải là một ứng dụng phần mềm. Và nó chắc chắn không phải là một danh sách KPI theo quy định được sắp xếp theo chức năng và ngành.

Một phương pháp KPI tốt sẽ dựa trên một bộ phương pháp được lựa chọn có chủ ý:

 1. Toàn diện: Từ đầu đến cuối, chúng hỗ trợ từng bước phát triển KPI, từ lựa chọn, cho đến thực hiện, và cuối cùng: sử dụng.
 2. Không áp đặt: Không áp đặt một danh sách KPI tiêu chuẩn, thay vào đó tạo điều kiện cho người dùng tạo KPI phù hợp với tình huống của họ.
 3. Cần thiết: chúng được lựa chọn và thiết kế để thay thế cho thực tiễn KPI không có ý nghĩa và xóa bỏ hoặc giảm bớt các cuộc đấu tranh hoặc thách thức đã biết với KPI.
 4. Nhất quán: chúng có một lý do nhất quán, triết lý hoặc bộ nguyên tắc, về KPI tốt là gì, mục đích chúng là gì và làm thế nào sử dụng chúng.
 5. Đã được chứng minh: chúng đáng tin cậy, giúp đạt được mục tiêu sớm hơn và ít nỗ lực hơn, bất kể ai là người sử dụng hay trong bối cảnh nào.
 6. Thực tế: chúng có thể được học hỏi, cung cấp lại và được thực hiện như một phần của công việc thường xuyên là phát triển chiến lược, giám sát và cải thiện hiệu suất.
 7. Hữu ích: chúng cải thiện kinh nghiệm của mọi người về việc tạo và triển khai và sử dụng KPI.
 8. Minh bạch: hạn chế hay điểm yếu trong việc tạo ra KPI được biết đến, thừa nhận công khai và liên tục được cải thiện.

Phương pháp đo lường hiệu suất của bạn thế nào? Chúng tôi sử dụng BSClead và nó là về phương pháp đo lường hiệu suất thực sự duy nhất mà chúng tôi biết, một phương pháp có tất cả các tính năng này. Bạn có biết phương pháp nào khác?

Bạn có một phương pháp KPI? Hay bạn vẫn coi nó như một bộ sưu tập các nhiệm vụ đặc biệt? Nó hiệu quả với bạn thế nào?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu