Favicon

Làm thế nào đo lường những thứ khó đo lường

Những điều khó đo lường thường là những điều quan trọng nhất cần đo lường. Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết bế tắc này?

Những thứ khó và quan trọng cần đo bao gồm:

 • Chất lượng
 • Cam kết
 • Lòng trung thành
 • Văn hóa
 • Sự tham gia
 • Health outcomes
 • Năng lực hoặc khả năng
 • Tính bền vững
 • Đổi mới

Điều gì bạn khó đo lường?

Những điều khó đo lường nhất đều có một điểm chung: chúng mơ hồ, vô hình, không xác định.

Chúng ta không thể đo lường những thứ chúng ta không thể quan sát hoặc phát hiện thông qua năm giác quan. Và đó là chìa khóa để khiến những thứ khó khăn dễ đo lường hơn. Chúng ta cần xác định chính xác ý chúng ta  là gì, chính xác chúng ta muốn đo lường điều gì.

Cách để xác định chính xác những thứ khó đo lường là đặt câu hỏi nhằm làm rõ chúng và tìm hiểu xem chính xác những điều quan trọng với chúng ta là gì.

Đây là những câu hỏi rất dễ để hỏi và chính xác là những gì bạn cần (và không ai nên sợ khi hỏi chúng):

 • Chính xác thì “điều này”có nghĩa gì?
 • “Điều này” có nghĩa gì với chúng ta, trong tình huống này?
 • “Điều gì” là phần quan trọng với chúng ta?
 • Nếu “điều này” đã xảy ra, làm thế nào chúng ta nhận ra nó?
 • Làm thế nào chúng ta giả thích “điều này” với một đứa bé 10 tuổi?

Khi không thể đo lường điều gì đó, gần như chắc chắn bạn không có định nghĩa rõ ràng về điều đó.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu