Favicon

Bạn có nên chỉ đo lường những điều có thể đạt được?

Câu hỏi thường gặp về đo lường hiệu suất là làm thế nào tìm ra KPI hoặc thước đo mà đảm bảo đạt được thành công. Giả định rằng KPI và các thước đo cần đạt được thành công. Điều đó có đúng không?

Bạn có biết về Mục tiêu tham vọng và thách thức – và tại sao chúng có nghĩa là KHÔNG đạt được. Quan điểm của tôi là khi chúng ta tránh các KPI hoặc thước đo mà chúng ta không thể đảm bảo sẽ đáp ứng được, chúng ta sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn là thất bại.

Nếu chúng ta cố gắng hoặc nỗ lực nhiều hay tốt hơn nữa, chúng ta sẽ vẫn dậm chân tại chỗ. Chúng ta đang đi thụt lùi.

Phấn đấu và cố gắng có nghĩa là thất bại. Và đó là thất bại khiến những người muốn KPI và thước đo có được sự đảm bảo. Họ chỉ muốn đo lường những gì họ đã có toàn quyền kiểm soát. Nếu họ đã có toàn quyền kiểm soát nó, thì đâu là điểm đo lường nó?

Đo lường là để cải thiện mọi thứ chúng ta hiện không có đủ quyền kiểm soát. Và mục tiêu – mức độ hiệu suất chúng ta muốn – đóng vai trò kéo chúng ta lên, không làm nổi bật những thiếu sót của chúng ta.

Thảo luận:

Bạn nghĩ điều gì đang diễn ra dưới bề mặt mong muốn chỉ đo lường những gì chúng ta có thể kiểm soát? Nguyên nhân gốc rễ nỗi lo sợ đạt mức hiệu suất mà chúng ta không thể đảm bảo là gì?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu