Favicon

KPI có nên truyền cảm hứng cho mọi người?

Liệu có thể tìm được KPI ngay lập tức truyền cảm hứng cho các đội thực hiện chiến lược, đạt được mục tiêu và tăng hiệu suất?

Sự thật khó khăn lạnh lùng là không có KPI nào có thể truyền cảm hứng cho mọi người, khiến họ phấn đấu nhiều hơn hoặc nhắm vào mục tiêu cao hơn. Hay bạn được thúc đẩy bởi một thước đo định lượng mà ai đó trao cho bạn và nói với bạn rằng nó quan trọng?

Tất nhiên là không. KPI hay thước đo hiệu suất cần có bối cảnh trước khi chúng có thể có ý nghĩa. Và bối cảnh của bất kỳ thước đo KPI nào – chính là Mục tiêu chiến lược – mà KPI sinh ra để làm bằng chứng.

Mục tiêu chiến lược mà KPI giúp chúng ta đạt được là thứ truyền cảm hứng cho mọi người.

Nếu mọi người không tin vào điều họ đang nhắm đến, thì không có KPI nào trên thế giới có thể tạo nên sự khác biệt thực sự.

Để khai thác động lực và sự tham gia cần thiết vào bất kỳ mục tiêu chiến lược nào, mọi người thực sự cần cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Không chỉ đơn giản biết điều đó quan trọng.

Có nghĩa một nhóm cần trở thành một phần trong sự hình thành mục tiêu chiến lược, thực sự được truyền cảm hứng từ nó. Chỉ khi đội nhóm có được cảm hứng từ mục tiêu chiến lược, KPI có thể trở nên có liên quan.

KPI là công cụ giúp chúng ta đạt mục tiêu chiến lược sớm hơn và ít nỗ lực hơn.

KPI giúp chúng ta đạt mục tiêu sớm hơn và ít nỗ lực hơn vì chúng chỉ ra đâu là nơi chúng ta đang lãng phí thời gian và năng lượng để thực hiện những điều không có ích.

Khi được truyền cảm hứng bởi mục tiêu chiến lược mà chúng ta đang hướng tới – bởi kết quả chúng ta mong muốn cải thiện hoặc nâng cao – thì KPI có một mục đích và một nơi chốn trong công việc của chúng ta. Vấn đề không phải ở việc KPI được thiết kế hay trình bày đẹp mắt đến mức nào, nó cũng không thể truyền cảm hứng cho chúng ta. Nó chỉ có thể thông báo.

Mục tiêu chiến lược thắp sáng niềm cảm hứng. Còn KPI soi đường cho chúng ta đạt được nó.

Thảo luận:

Bạn có mục tiêu nào không truyền cảm hứng cho mọi người? Chọn mục tiêu rõ ràng, sinh động và hấp dẫn trước, sau đó tìm ra KPI làm sáng tỏ con đường đạt được chúng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu