Favicon

Làm thế nào bạn phân tích KPI mùa vụ?

Một trong những KPI khó nhất để phân tích, giải thích và sử dụng là những KPI có mô hình kinh doanh theo mùa vụ hoặc theo chu kỳ.

Bạn có thể khiến những KPI này thể hiện được làm thế thế nào cải thiện hiệu suất, mà không bị chìm trong sự thay đổi theo mùa vụ hay không? Có, Bạn có thể.

Hầu hết các KPI có vấn đề chỉ cần một chút biến đổi trước khi tiết lộ về sự thay đổi do các yếu khác ngoài thay đổi theo mùa vụ.

KPI với các mẫu theo mùa hoặc theo chu kỳ

Đó có thể là Doanh số bán lẻ với mô hình theo mùa hàng năm, do hành vi của người tiêu dùng. Hoặc Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc với mô hình chu kỳ hàng quý, do cách sử dụng nhân viên tạm thời. Nó có thể là một chu kỳ tắc nghẽn giao thông hàng ngày.

Có bất kỳ thước đo hiệu suất nào cho thấy mô hình biến đổi lặp lại theo các khung thời gian nhất quán.

Làm thế nào bạn phân tích KPI mùa vụ?

Bất kỳ KPI nào theo chu kỳ hoặc mùa vụ cũng có thể là “Dữ liệu không hợp lệ”…

Bạn tính giá trị trung bình của KPI trong khoảng thời gian theo mùa, có thể là một năm. Hãy gọi đó là “Trung bình theo mùa”.

Ví dụ: giá trị trung bình hàng tháng của KPI Doanh số bán lẻ trong năm (của một chuỗi thời trang) có thể là 3,6 tỷ.

Sau đó, bạn tính “Mối quan hệ mùa vụ” bằng cách chia các giá trị KPI hàng tháng cho “Trung bình theo mùa”. Ví dụ: Nếu Doanh số bán lẻ của tháng 1 là 4 tỷ, thì “Mối quan hệ mùa vụ” của tháng 1 năm đó sẽ là 1,111.

Từ những giá trị Mối quan hệ mùa vụ này, “Yếu tố mùa vụ” của mỗi tháng trong năm được tính bằng cách lấy trung bình của tất cả Mối quan hệ mùa vụ của tháng cụ thể trong năm. Trong suốt 3 năm trong chuỗi thời gian của Doanh số bán lẻ, Mối quan hệ mùa vụcủa tháng 1 lần lượt là 1,111; 1,122 và 1,165. Trung bình của chúng là 1,132. Đó là “Yếu tố mùa vụ” của tháng 1 nói chung.

Cuối cùng, để loại bỏ ảnh hưởng mùa vụ khỏi các giá trị KPI, bạn chia từng giá trị đo cho ‘Yếu tố mùa vụ’ tương ứng với tháng của năm. Vào tháng 1 năm đầu tiên, giá trị KPI sẽ được điều chỉnh là: 4 tỷ chia cho 1,132 bằng 3,533 tỷ.

Cách tốt nhất để phân tích KPI mùa vụ

Cách tốt nhất để sau đó tìm kiếm tín hiệu thay đổi thực sự trong KPI của bạn là xây dựng Biểu đồ Smart  cho các giá trị đo lường Dữ liệu không hợp lệ.

Làm thế nào bạn phân tích KPI mùa vụ?

Hành động

Bạn có KPI theo mùa nào không? Hãy thử phương pháp này và xem liệu bạn có thể tìm ra bất kỳ thông tin chi tiết nào đang ẩn trong biến thể theo mùa không.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu