Favicon

Tầm quan trọng của Thẻ điểm cân bằng BSC với doanh nghiệp lớn

Thẻ điểm cân bằng (BSC) là một khung quản lý thành công đã tồn tại hơn 25 năm. Và trong khi BSC đã được nghiên cứu, đánh giá và chứng minh cho các công ty thuộc mọi quy mô, sử dụng Thẻ điểm cân bằng trong một tổ chức nhỏ, 20 người hoàn toàn khác so với sử dụng nó trong một tổ chức lớn với hơn 10.000 nhân viên.

Nếu bạn đang xem xét các khung quản lý khác nhau cho tổ chức lớn của mình, đây là 4 lợi ích quan trọng làm nổi bật tầm quan trọng của Thẻ điểm cân bằng (BSC) trong quản lý chiến lược.

1. Thẻ điểm cân bằng có thể gắn chiến lược dài hạn vào một bộ mục tiêu ngắn hạn.

Xem xét trước 1 năm sẽ dễ dàng hơn nhiều so với 5 năm hay 10 năm – các tổ chức lớn biết rằng điều đó rất quan trọng để lên kế hoạch cho tương lai.

Chẳng hạn, các công ty có thể xác định họ sẽ phản ứng như thế nào nếu nền kinh tế bị thu hẹp 5% hoặc tăng 3% và mọi kịch bản sẽ tác động đến chiến lược của họ thế nào.

Họ cũng có thể thực hiện quét môi trường để xem xét những gì sẽ xảy ra trong trường hợp có thay đổi lớn trong môi trường kinh doanh. Ví dụ, nếu hai đối thủ của họ sáp nhập thì sao?

Những kỹ thuật này cho phép các công ty lớn thực hiện các quan điểm chiến lược dài hạn và sử dụng Thẻ điểm cân bằng làm khuôn khổ quản lý chiến lược cho phép các tổ chức đó tương tác với kịch bản “nếu… thì…” dài hạn cùng với các kế hoạch chiến lược ngắn hạn. Kế hoạch chiến lược trong Thẻ điểm cân bằng BSC sẽ xem xét một số quan điểm dài hạn này.

2. Thẻ điểm cân bằng là một khuôn khổ của nhiều khuôn khổ

Thẻ điểm cân bằng là khuôn khổ duy nhất đủ linh hoạt để quản lý nhiều khuôn khổ khác. Ví dụ, nhiều tập đoàn lớn có cách tiếp cận tinh vi về tài chính, quan hệ khách hàng hoặc nguồn nhân lực. Để giúp tổ chức các hệ thống này, họ có thể dựa vào bất kỳ khuôn khổ nào  (ví dụ,Six sigma hoặc quản lý chất lượng tổng thể).

Cái hay của BSC là nó có thể đóng vai trò là hệ thống tổ chức cho tất cả các khung quản lý khác và giúp nhân viên trong toàn công ty thấy được mối liên hệ giữa các phương pháp trong bộ phận của họ.

3. Thẻ điểm cân bằng quản lý các đơn vị công ty đa dạng.

Các tổ chức lớn có xu hướng có các đơn vị, bộ phận và phòng ban rất đa dạng và các nhóm này đều hoạt động lý tưởng theo cùng một chiến lược.

Thẻ điểm cân bằng cho phép bạn đảm bảo mọi bộ phận đều nhìn thấy và hiểu được mối liên kết rõ ràng giữa chiến lược của chính nó và chiến lược của toàn bộ tổ chức. Điều này mang lại cho nhân viên một tầm nhìn rõ ràng về việc vai trò của họ được chuyển dịch thế nào trong toàn tổ chức và nơi đâu có sự tương đồng giữa các phòng ban.

Lưu ý: BSC cũng có thể được triển khai độc lập trong một bộ phận duy nhất mà không can thiệp vào nơi khác. Điều này không nhất thiết được khuyến nghị, nhưng nó có thể được thực hiện nếu hoàn cảnh không cho phép điều chỉnh chiến lược trên toàn công ty.

4. Bạn có thể sử dụng Thẻ điểm cân bằng để quản lý nhiều nguồn dữ liệu.

Một trong những thách thức lớn trong các tổ chức lớn là quản lý hàng trăm nguồn dữ liệu. Vì BSC dựa vào các thước đo KPI chiến lược trong toàn tổ chức, việc đưa tất cả chúng vào một nơi chung có thể là một thách thức lớn. Trên thực tế, đã có các công ty lớn với nhóm chiến lược gồm 3-5 người làm việc toàn thời gian trong việc thu thập dữ liệu để tạo thẻ điểm hoặc báo cáo gần đây nhất – và tất nhiên, kiểu này có thể nhanh chóng giết chết một chiến lược.

Khi sử dụng phần mềm Thẻ điểm cân bằng tốt, bạn có thể tự động tải lên dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau hoặc cho phép nhiều cá nhân nhập dữ liệu. Điều này khiến báo cáo dễ dàng hơn nhiều và giúp các công ty lớn có thể xử lý cả chiến lược của tổ chức và bộ phận.

Ví dụ về Bản đồ chiến lược

Lập bản đồ chiến lược là một cách quan trọng để một tổ chức lớn thống nhất và đạt được các mục tiêu của nó.

Bạn có thể tham khảo một số mẫu BSC tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu