Favicon

21 cách dành thời gian cho việc đo lường KPI, Phần 1

1. Dừng báo cáo các thước đo KPI mà không ai sử dụng.

Hãy mạnh dạn – ngừng báo cáo những thứ bạn biết là không được sử dụng. Và nếu có ai chú ý, hãy sử dụng nó như một cơ hội để bắt đầu một cuộc trò chuyện để quyết định xem điều gì đáng để đo lường và báo cáo.

2. Giảm thời gian trong các cuộc họp.

Các cuộc họp luôn mất nhiều thời gian hơn chúng cần. Lãng phí lớn nhất đến từ những người đi họp muộn và những tranh cãi vô ích. Hãy bắt đầu đúng giờ, kết thúc sớm và quản lý cuộc thảo luận.

3. Giảm số lượng các cuộc họp bạn tham dự.

Chỉ đồng ý với các cuộc họp có mục đích rõ ràng, phù hợp với vai trò và trách nhiệm của bạn. Đừng tham dự cuộc họp ngoài nghĩa vụ của mình.

4. Xếp hạng các ưu tiên và bỏ 10% dưới cùng.

Liệt kê các nhiệm vụ của bạn, cả những gì bạn đang làm và những gì bạn nên làm và xếp chúng theo thứ tự quan trọng. Đơn giản chỉ cần ngừng thực hiện 10% dưới cùng – chúng có thể để lại hậu quả ít hơn nhiều so với việc không đo lường được những điều quan trọng.

5. Thiết kế lịch trình hàng tuần, dành thời gian cho việc đo lường.

Thiết lập thời gian thường xuyên trong nhật ký mà bạn không làm các hoạt động liên quan đến đo lường, sau đó đặt phần còn lại của nhiệm vụ xung quanh đó. Giống như Stephen Covey giải thích, trước tiên hãy đặt những tảng đá lớn (thứ quan trọng) và sắp xếp phù hợp những tảng đá nhỏ hơn theo cách nào đó.

6. Đưa việc đo lường KPI và các cuộc trò chuyện hành lang và các cuộc họp hiện có.

Đừng chờ tới thời gian đo lường KPI.  Sử dụng các cuộc hội thoại tự nhiên thậm chí chỉ liên quan nhỏ đến hiệu suất và kết quả như một cơ hội để nói về các thước đo KPI quan trọng.

7. Tự chịu trách nhiệm.

Thiết lập cho bản thân các mục tiêu tiến bộ để lựa chọn, tạo và sử dụng các thước đo KPI và tự thưởng cho bản thân khi đạt được chúng.

8. Nhờ người khác nhắc nhở bạn.

Thỏa thuận mục tiêu tiến bộ với quản lý hoặc đồng nghiệp hoặc khách hàng về việc chọn lựa, tạo và sử dụng các thước đo KPI. Thiết lập thời gian thường xuyên check-in với họ hoặc  Thiết lập thời gian định kỳ trao đổi với họ về thước đo KPI đó.

9. Dừng các sáng kiến mà chỉ điều trị triệu chứng.

Nếu bạn dành thời gian cho các dự án hoặc sáng kiến không hiệu quả hay không khắc phục được nguyên nhân gốc rễ vấn đề về hiệu suất, hãy dừng quá trình và thiết kế một dự án mới đo lường nguyên nhân gốc rễ.

10. Tiết kiệm thời gian bằng cách dừng lại khi nó đủ tốt.

Dừng xử lý quá mức bất cứ điều gì bạn làm và hiểu rõ về điểm mà tại đó bạn đã thực hiện những việc sẽ hiệu quả và không lãng phí thời gian mạ vàng nó.

11. Tạo một nhóm về đo lường KPI

Tìm những người cùng chí hướng trong tổ chức và gặp gỡ ăn trưa mỗi tháng một lần để vượt qua các thử thách đo lường khác bằng cách chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu