Favicon

5 bước để mọi người tham gia vào KPI

Khi chúng ta muốn mọi người hiểu và chấp nhận một ý tưởng mới, chúng ta thường lao vào quá sớm, áp đảo họ với quá nhiều cái “làm thế nào”. Chúng ta có thể hào hứng với ý tưởng mới, nhưng họ sẽ cảnh giác.  Vì vậy, chúng ta cần một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn bắt đầu từ vị trí của họ, không phải vị trí của chúng ta.

Có 5 bước để bạn giúp mọi người nhìn nhận lựa chọn mới về đo lường hiệu suất.

BƯỚC 1: Thiết lập bối cảnh đo lường hiệu suất.

Chúng tôi không chỉ ngẫu nhiên đưa ra ý tưởng mới và cố gắng thu hút họ tham gia vào việc đo lường hiệu suất. Nếu trải qua 5 bước này họ sẽ đến với chúng tôi với những câu hỏi sau:

  • Chúng tôi cần thước đo KPI, làm thế nào chúng tôi tạo ra chúng?
  • Chúng tôi có mục tiêu, làm thế nào chúng tôi đạt được chúng?
  • Mọi người phàn nàn về hiệu suất của chúng tôi, làm thế nào chúng tôi cải thiện nó?

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng cách chia sẻ bối cảnh của bạn để đo lường hiệu suất, bởi vì có nhiều bối cảnh khác nhau. Của BSClead là đo lường hiệu suất là tập trung vào:

  • Những gì quan trọng nhất,
  • Nhận phản hồi khách quan về những gì quan trọng nhất và
  • Tìm ra đòn bẩy để cải thiện những gì quan trọng nhất.

Tôi gọi đây là bối cảnh Tập trung, Phản hồi, Điểm tựa.

Thiết lập bối cảnh giúp xây dựng một tầm nhìn chung và đáng để phấn đấu.

Bước 2: Hiểu cuộc đấu tranh của họ với việc đo lường.

Ai đó đã từng nói với tôi rằng chúng ta nên tìm kiếm trước để hiểu, sau đó mới hiểu được. Trước khi chúng tôi chia sẻ bất kỳ kiến thức nào về đo lường hiệu suất, chúng tôi hỏi mọi người về trải nghiệm của họ với nó.

Chúng tôi hỏi họ: cuộc đấu tranh lớn nhất của bạn với đo lường hiệu suất là gì? Và chúng tôi nắm bắt câu trả lời của họ trong bản đồ tư duy. Điều chúng tôi làm ở đây, là sắp xếp cuộc đấu tranh của họ thành các nhóm liên quan trong bản đồ tư duy. Điều này giúp họ thấy được cuộc đấu tranh của mình rõ ràng hơn và họ cũng bắt đầu thấy được mô hình trong cuộc đấu tranh đó.

Hiểu được sự đấu tranh của mình giúp họ thấy được sự hữu ích trong thông tin chúng tôi chia sẻ.

Bước 3: Cho họ thấy rõ về cuộc đấu tranh của mình

Hầu hết các cuộc đấu tranh của chúng ta với đo lường hiệu suất là như nhau, trên toàn thế giới. Và khi có một bộ vấn đề chung, thông thường nó có nghĩa là có một bộ nguyên nhân chung.

Những nguyên nhân này được gọi là thói quen KPI xấu và đối với mỗi nhóm đấu tranh từ Bước 2, chúng tôi chia sẻ thói quen xấu chính gây ra nó. Ví dụ, nguyên nhân chính của cuộc đấu tranh khi có mục tiêu không đo lường được là do thói quen xấu khi sử dụng từ ngữ chung chung, không cụ thể. Những thói quen xấu này đều được hầu hết mọi người đồng ý.

Làm rõ nguyên nhân cuộc đấu tranh của họ cho họ  một số hy vọng rằng mọi thứ có thể thay đổi để tốt hơn.

Bước 4: Phân khúc giải pháp cho những cuộc đấu tranh.

Giải pháp cho các cuộc đấu tranh với hiệu suất đo lường sẽ khắc phục các nguyên nhân. Ngay bây giờ, họ có thể sẽ tự hỏi nên làm gì thay thế cho những thói quen xấu đó. Và đây là lúc bạn có thể nói về giải pháp của mình.

BSClead là giải pháp tốt nhất chúng tôi đưa ra để giải quyết các cuộc đấu tranh đo lường hiệu suất và đạt đến tầm nhìn Tập trung, Phản hồi, Điểm tựa. Đó là bởi chúng tôi biết nó sẽ sửa chữa những thói quen KPI xấu đó. Suy cho cùng, nó được thiết kế để sửa chúng. Vì vậy, chúng tôi chia sẻ với họ 9 bước BSClead, mỗi bước đưa ra gợi ý những điều chúng tôi làm thay vì thói quen KPI xấu tương ứng.

Các cuộc đấu tranh và nguyên nhân đưa ra một khuôn khổ  đính kèm thay đổi được đề xuất của bạn, vì vậy nó có ý nghĩa và liên quan ngay lập tức.

BƯỚC 5: Mời họ dùng thử.

Chúng tôi không yêu cầu cam kết hoàn toàn ể thực hiện một ý tưởng mới. Chúng tôi mời họ thử nghiệm nó ở quy mô nhỏ trước. Là giai đoạn Pilot và thường là chọn một mục tiêu duy nhất và sử dụng BSClead để đo lường nó và cải thiện nó. Và hầu hết, họ chấp nhận lời mời!

Mời mọi người dùng thử thứ gì đó – và đưa ra quyết định về những gì nên dùng thử – mang lại cho họ quyền sở hữu. Và quyền sở hữu dẫn đến sự tham gia.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu