Favicon

5 Tính năng đo lường hiệu suất tương lai

Không có nhiều thay đổi trong 20 năm qua, vì Thẻ điểm cân bằng BSC đã đưa ra một điểm nhấn lớn về đo lường hiệu suất. Mọi người vẫn không đo lường hiệu suất đủ tốt, mặc dù đã có những khuôn khổ hữu ích ra đời.

Chúng tôi nhận thấy mọi người vẫn có những cuộc đấu tranh cũ trong việc đo lường những vấn đề quan trọng. Chúng ta nên thực sự nhắm đến mục đích đo lường hiệu suất là gì, dù bằng cách nào đi nữa?

Dưới đây là một số ý tưởng về Đo lường hiệu suất KPI trong tương lai:

Tính năng 1. Đo lường KPI theo quy trình, không phải theo cơ cấu tổ chức hay là theo con người.

Nhiều doanh nghiệp đo lường hiệu suất KPI để đánh giá nhân viên, đánh giá phòng /ban. Đó là mục đích chính của họ. Mục đích này có đúng không?

Ngược dòng lịch sử, khi lần đầu tiên các ý tưởng về Đo lường KPI ra đời, đó là khi:

  • Người Ai cập cổ đại – dùng những phiến đá có cùng kích cỡ – để đo lường mực nước của dòng sông Nin.
  • Người Trung Quốc – dùng độ to, tròn của mặt trăng – để đo lường thời gian.

Mục đích của họ là gì?

Để tránh thiên tai, bão lũ? Hay để việc trồng trọt đạt năng suất cao? Dù mục đích là gì, thì chắc chắn không phải là để đánh giá con người.

Quay trở lại với các doanh nghiệp, mục đích gốc rễ của KPI là đo lường và cải thiện hiệu suất kinh doanh. Và mấu chốt của việc cải thiện hiệu suất kinh doanh là nằm ở các “Quy trình”.

Tính năng 2. Người có niềm đam mê nhất với kết quả hiệu suất, không phải là người có quyền lực nhất, mà là chủ sở hữu thước đo KPI đó.

Khai thác những điều chúng ta từng đam mê hoặc thúc đẩy chúng ta hành động, đó là cách để tiếp thêm sinh lực và năng lượng. Chúng ta đo lường hiệu suất để thay đổi mọi thứ tốt hơn – và thường thay đổi những điều quan trọng nhất.

Vì vậy, đo lường cần sự trung thực và năng lượng thuần khiết nhất.

Tính năng 3. Thước đo KPI được lựa chọn khi chúng cần thiết và được lưu trữ khi chúng không còn cần thiết; KPI không bị khóa với một thời gian xác định trước.

Những thách thức và ưu tiên về hiệu suất không xảy ra cùng một lúc và tất cả chúng đều không mất cùng lượng thời gian để khắc phục. Không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được lượng tài nguyên cần thiết cho việc khắc phục chúng.

Tính năng 4. Mọi người đều biết khi nào các thước đo KPI cần thiết và có kỹ năng thiết kế chúng trong cuộc trò chuyện.

Thước đo KPI tốt là bằng chứng cho thấy chúng ta đạt được kết quả hiệu suất có ý nghĩa thế nào. Bản thân chúng ta trong tương lai cần rất nhạy bén và nhanh chóng suy nghĩ theo những cách dựa trên bằng chứng để thiết kế thước đo hiệu suất và khi nào chúng ta cần chúng.

Tính năng 5. Mọi người sử dụng thước đo KPI để theo đuổi cuộc sống cá nhân và mục tiêu công việc, không phải để xếp hạng.

Thay vì theo đuổi củ cà rốt để có động lực mỗi ngày tại nơi làm việc, mọi người sẽ tận hưởng phần thưởng nội tại khi có những trải nghiệm mà họ đánh giá cao và hoàn thành giấc mơ mà họ yêu quý.

Thước đo KPI sẽ là công cụ cá nhân mà chúng ta sử dụng để phản hồi liên tục nhằm cải thiện trải nghiệm cuộc sống của mình.

Thảo luận:

Bạn nghĩ KPI sẽ được ứng dụng thế nào trong tương lại?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu