Favicon

8 yếu tố cần có của một phương pháp xây dựng KPI

Có nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau để xây dựng và đo lường KPI.

Chúng ta có nhiều phương pháp cho rất nhiều thứ trong quản lý và kinh doanh:

 • Để thiết kế chiến lược, chẳng hạn như Thẻ điểm cân bằng
 • Để cải thiện kinh doanh, như Lean Six Sigma
 • Để quản lý dự án, như Prince2

Hãy suy nghĩ về các phương pháp bạn sử dụng để quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm, xây dựng chính sách, thiết kế đào tạo, tuyển dụng và bất kỳ điều gì khác.

Chúng ta có những phương pháp đó bởi chúng làm những việc này dễ dàng hơn, nhanh hơn và có thể hiệu quả hơn. Nhưng rất ít tổ chức có một phương pháp thực sự cho KPI (đo lường hiệu suất).

Có một tập hợp các tính năng mà một phương pháp KPI thích hợp cần có. Trong đó, tính năng ‘toàn diện’ và ‘cần thiết’ là những gì chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ.

 • “Toàn diện” có nghĩa là tập thể, tất cả các phần trong phương pháp KPI đều hỗ trợ mỗi bước hoặc mỗi giai đoạn trong quá trình phát triển KPI, từ lựa chọn, thông qua triển khai, tới sử dụng.
 • ‘Cần thiết’ có nghĩa là mỗi phần trong phương pháp KPI được chọn và được thiết kế nhằm thay thế thực tiễn KPI không hiệu quả và xóa bỏ hoặc giảm bớt các cuộc đấu tranh hoặc thách thức đã biết với KPI.

Cùng nhau, toàn diện và cần thiết có nghĩa là: Chỉ những phần cần thiết có trong phương pháp KPI và phương pháp KPI có tất cả các phần cần thiết.

Trong 20 năm hoặc hơn, các nghiên cứu toàn cầu và liên ngành đã tạo ra hơn 13.000 điểm dữ liệu. Chúng tôi đã bị thuyết phục về những cuộc đấu tranh hàng đầu mà mọi người có với đo lường hiệu suất.

Những cuộc đấu tranh lớn nhất là:

 1. Mọi người không hiểu mục đích thực sự của đo lường hiệu suất.
 2. Mục tiêu quá vô hình hoặc khó đo lường.
 3. Các thước đo KPI không có ý nghĩa và không phù hợp với chiến lược.
 4. Mọi người không muốn liên quan, họ sẽ không tham gia vào đo lường hiệu suất.
 5. Các thước đo không nhất quán, dữ liệu không có sẵn hoặc không đáng tin cậy, và quá nhiều thời gian lãng phí cho việc đo lường KPI.
 6. Mọi người không thể đồng ý về ý nghĩa một thước đo thể hiện hay cho dù nó là mục tiêu hay không
 7. Báo cáo hiệu suất khó điều hướng, không có thông tin hữu ích và thường không được sử dụng trong quá trình ra quyết định.
 8. Hiệu suất không thực sự cải thiện hoặc không đủ liên quan đến chi phí cho các sáng kiến thay đổi và nỗ lực cải thiện.

Nếu bạn có một phương pháp KPI mà không có một khuôn khổ hay kỹ thuật hay các bước nhằm xử lý với mỗi một trong tám cuộc đấu tranh này, thì đó không phải là một phương pháp KPI thích hợp.

Đo lường hiệu suất không phải là một cuộc đấu tranh. Nó sẽ dễ dàng, tương đối nhanh, có ý nghĩa và hấp dẫn. Nó sẽ tạo ra quyền sở hữu và hứng thú để cải thiện hiệu suất và đạt được các mục tiêu quan trọng. Nó sẽ tạo ra một nền văn hóa hiệu suất cao.

Nếu phương pháp KPI của bạn không nhằm sử lý các cuộc đấu tranh KPI phổ biến nhất, thì đó không phải là phương pháp KPI thích hợp.

Thảo luận:

Có bao nhiêu trong số 8 cuộc đấu tranh mà phương pháp KPI bạn sử dụng đã trực tiếp khắc phục?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu