Favicon

Đo lường KPI là về việc hợp tác, không phải cạnh tranh

Chúng ta đều biết rằng những gì bạn đo lường ảnh hưởng đến hành vi của mọi người. Vì vậy, nếu bạn muốn mọi người cộng tác để cải thiện hiệu suất của công ty, thay vì cạnh tranh để cải thiện hiệu suất cá nhân (thường phải trả giá bằng hiệu suất của công ty), hãy đo lường với sự hợp tác thay vì cạnh tranh.

Dưới đây là 5 bước giúp nhóm bạn đo lường với sự hợp tác để cải thiện hiệu suất công ty và chấm dứt với kết thúc rằng ai đúng, ai sai, thay vào đó là đối thoại xem làm thế nào đạt được mục tiêu chung.

BƯỚC # 1: Quên đi việc đo lường hiệu suất cá nhân

Mặc dù điều này phổ biến trong nhiều tổ chức. Họ tin rằng hiệu suất của tổ chức là tổng hiệu suất của từng cá nhân. Nhưng hãy xem xét kỹ hơn về các tổ chức đó và bạn sẽ thấy mọi người đã chơi đùa với thước đo KPI thế nào để có được đánh giá hiệu suất cá nhân tốt, đánh đổi lấy những điều tốt nhất cho đội nhóm hay tổ chức họ.

BƯỚC # 2: Dành thời gian thường xuyên mỗi tuần cho đội nhóm nói về mục tiêu chung

Thời gian này để đội nhóm thảo luận về các mục tiêu chung có thể là một phần cuộc họp nhóm của bạn. Hoặc bạn có thể tạo một cuộc họp nhanh chóng và dễ dàng để kiểm tra tiến trình mục tiêu hoặc thảo luận về ý nghĩa của mục tiêu mới hoặc khám phá ý tưởng để đạt được mục tiêu một cách hợp tác hơn.

BƯỚC # 3: Không bao giờ đổ lỗi cho mọi người về sự sụt giảm hiệu suất – luôn nhìn nhận vào quá trình tìm ra manh mối xem làm thế nào cải thiện hiệu suất.

Đổ lỗi chỉ đe dọa đến những người liên quan. Nếu chúng ta nghiêm túc muốn mọi người tham gia cải thiện hiệu suất, họ cần cảm thấy được trao quyền nhiều hơn, không bị thất vọng nhiều hơn. Phần lớn mọi người muốn làm một công việc tốt, vì vậy hãy tạo cơ hội cho họ.

BƯỚC # 4: Thưởng cho mọi người khi sử dụng KPI cải thiện hiệu suất

Thưởng cho mọi người vì đã tìm ra nguyên nhân gây ra sự sụt giảm hiệu suất, tìm ra giải pháp tiềm năng để cải thiện hiệu suất, học hỏi từ các thử nghiệm cải thiện hiệu suất của họ. Và một trong những phần thưởng tốt nhất là sự công nhận và tôn vinh những gì họ đã đạt được. Khuyến khích văn hóa theo dõi, thử nghiệm và điều chỉnh cùng nhau.

BƯỚC # 5: Mời và khuyến khích mọi người cùng làm việc để thiết kế nhiều KPI mới có ý nghĩa.

Mọi người chia sẻ mục tiêu và nên chia sẻ cách họ tạo ra KPI. Tạo ra thước đo KPI mới thông qua thảo luận giúp mọi người hội tụ cùng một sự hiểu biết về mục tiêu chung và giúp họ hiểu nhau về quan điểm của nhau về các mục tiêu đó. Với một quy trình dân chủ quyết định nên đo lường cái gì, kết quả việc tam gia sẽ giúp thước đo được sử dụng cho việc hợp tác chứ không phải cạnh tranh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu