Favicon

Làm sao khi Sếp phản đối phương pháp đo lường KPI mới hiệu quả hơn

Nếu chúng ta cố gắng giới thiệu với sếp một phương pháp đo lường KPI tốt hơn, nhưng không chuẩn bị đúng cách, nó sẽ phản tác dụng.

Có một lý do lớn khiến chúng ta thất bại khi giới thiệu một phương pháp đo lường KPI mới, đó là chúng ta bắt đầu với câu hỏi “làm thế nào?”.

Chúng ta, ngay lập tức, đưa Sếp vào ma trận các kỹ thuật xây dựng KPI. Với phương pháp BSClead, đó có thể là Đo lường KPI thử nghiệm (đảm bảo mục tiêu chiến lược dễ dàng đo lường hơn) hay Thiết kế thước đo KPI (tạo thước đo KPI cho các mục tiêu chiến lược).

Bắt đầu với “How – làm thế nào?” là một sai lầm.

Đó là một sai lầm bởi chúng ta đang bắt đầu với một suy nghĩ khác với sếp. Chúng ta đã sẵn sàng thử các kỹ thuật mới, bởi chúng ta hiểu chúng sẽ giúp ích thế nào. Nhưng sếp sẽ chỉ ngăn cản quá trình này, bởi tư duy cũ  về thước đo KPI sẽ tiếp tục cản trở.

Sếp cần được trải qua một hành trình để sẵn sàng bắt đầu với phương pháp KPI mới:

  1. Trạng thái vô minh: cảm giác được sự đấu tranh về thước đo KPI và chấp nhận nó một cách mù quáng
  2. Trạng thái Nhận thức: nhìn thấy cuộc đấu tranh đó và nhận ra chúng phổ biến với mọi người.
  3. Trạng thái Hiểu biết: nhận ra có nguyên nhân đằng sau cuộc đấu tranh đó và rằng những nguyên nhân này có thể được sửa chữa
  4. Trạng thái Hy vọng: nhìn thấy phương pháp đúng đắn giải quyết cuộc đấu tranh đó ra sao và nó có thể dễ dàng hơn và nhanh hơn
  5. Trạng thái Sẵn sàng: cảm thấy cởi mở để thử phương pháp mới và sẵn sàng bắt đầu

Sếp vẫn đang ở bước 1 trong hành trình này. Với họ, đo lường nhàm chán, cứng nhắc, quan liệu, lãng phí thời gian. Họ chắc chắn không sẵn sàng bắt đầu một phương pháp mới.

Không một ai sẽ tin tưởng một phương pháp mới cho đến khi họ tin rằng đo lường KPI có thể tốt hơn. Họ cần trải qua hành trình sẵn sàng trước tiên.

Trước khi đệ trình lên sếp “how/ cách làm” mới, chúng ta cần đưa ra một “lý do/ why” đủ lớn

Đồng hành cùng mọi người vào đo lường KPI trước khi dẫn dắt họ vào phương pháp đo lường KPI, thậm chí một phương pháp thực tế như BSClead, không thể thương lượng được. Trước khi dẫn dắt mọi người đi tới một cách tiếp cận mới để đo lường hiệu suất, chúng ta nên bắt đầu với ít nhất một trong những trải nghiệm theo nhịp độ này:

  • có một cuộc trò chuyện bắt đầu từ vị trị họ đang đứng, không phải nơi bạn muốn họ tới
  • kể chuyện về việc người khác thay đổi cách họ sử dụng thước đo nhằm cải tiến kết quả quan trọng như thế nào
  • Vẽ sơ đồ tư duy đưa mọi người qua hành trình sẵn sàng được mô tả ở trên

Trước khi đưa ra cho sếp một “cách đo lường KPI” mới, hãy cho họ một “lý do đo lường KPI?” đủ lớn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu