Favicon

Liệu Bạn có đang sử dụng đúng KPI?

Không KPI nào có thể cung cấp cho bạn bằng chứng hoàn hảo về mục tiêu chiến lược của bạn. Nhưng chúng ta thường đánh giá quá cao việc có một KPI tốt, “đúng”.

Sự thật là,

KPI không bao giờ “đúng”. Bạn chỉ muốn chắc chắn rằng chúng “không sai”.

Chúng ta không cần KPI để biết chính xác và có độ chính xác hoàn hảo về mục tiêu chúng ta sẽ ra sao. Nếu thử điều này, chúng ta sẽ không bao giờ đo lường được bất cứ điều gì bởi chi phí tạo KPI hoàn hảo sẽ vượt xa lợi ích. Kiến thức không hoàn hảo, chỉ hữu ích.

Mục đích thực sự của KPI là cung cấp cho chúng ta đủ bằng chứng xem liệu mục tiêu có đang di chuyển theo hướng chúng ta muốn hay không và với số lượng chúng ta muốn hay không. Do các loại phân tích này dựa vào các nhóm điểm dữ liệu, nên các điểm dữ liệu riêng lẻ không cần hoàn hảo vẫn hữu ích.

Đúng, bạn vẫn muốn dữ liệu toàn vẹn một cách nghiêm túc. Nhưng đừng để nhu cầu KPI “đúng” làm tê liệt việc ra quyết định của bạn. Sử dụng 5 yếu tố thực tế dưới đây để đảm bảo KPI của bạn “không sai”.

#1: KPI có phải là bằng chứng trực tiếp cho mục tiêu của bạn?

Bằng chứng là chìa khóa với KPI. Bằng chứng thuyết phục chúng ta mục tiêu đang xảy ra, cải thiện hoặc đạt được. Bằng chứng thuyết phục hơn khi nó hướng thẳng tới mục tiêu và chứ không phải một người điều khiển mục tiêu, cũng không phải là hiệu ứng dòng chảy.

#2:  KPI có được xác định một cách có chủ ý?

KPI dễ dàng đi sai hướng khi mọi người hiểu sai ý nghĩa của nó, làm thế nào tính nó và làm thế nào diễn giải nó. Có thể sửa chữa dễ dàng bằng cách xác định các chi tiết cho từng loại.

#3:  KPI có được triển khai?

Với định nghĩa rõ ràng cho từng KPI, mọi người dễ dàng biết phải làm gì. Chúng ta cần đảm bảo cùng một dữ liệu được thu thập, theo cùng một cách và sau đó được phân tích sử dụng cùng một phép tính.

#4: Bạn có biết sự biến thiên tự nhiên trong KPI?

Dữ liệu luôn bị lỗi: lỗi đo lường, lỗi con người, lỗi thu thập dữ liệu. Lỗi là chuyện tự nhiên. Nhưng lỗi này có thể tạo hoặc khuếch đại các thay đổi trong KPI mà không thực tế. Vì vậy, đo lường sự biến thiên tự nhiên KPI, theo thời gian, giúp chúng ta dễ dàng nhận ra tín hiệu thực sự của sự thay đổi.

#5:  KPI có tương quan với các bằng chứng khác?

Chúng ta có thể biết KPI nào là “không sai” bằng cách sử dụng chúng cùng với các hình thức chứng minh khác cho mục tiêu đặt ra. Sử dụng phương pháp tam giác, chúng ta có thể kiểm tra xem liệu KPI có đủ tốt hay không bằng cách liên kết nó với các dạng chứng cứ khác về mục tiêu. Nếu không có sự tương quan, chúng ta có một KPI “sai”.

Hành động:

KPI của bạn có vượt qua 5 bài kiểm tra này? Nếu có, đừng lãng phí thêm thời gian nào để tranh luận về tính toàn vẹn hay sự phù hợp của chúng. Bắt đầu sử dụng chúng và đạt được mục tiêu sớm hơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu