Favicon

Muốn KPI hiệu quả? Sự tham gia, chứ không phải ép buộc

Tham gia là sự lựa chọn. Khi bị ép buộc, nó là nghĩa vụ. Sự lựa chọn đem lại nhiều năng lượng hơn, nó tự duy trì lâu hơn so với nghĩa. Để có được sự tham gia vào KPI và đo lường hiệu suất, mọi người cần được liên quan, bởi họ chọn và chứ không bởi họ có nghĩa vụ.

Trong cuốn sách của mình, Open Space Technology, về khả năng tự lãnh đạo và hợp tác, tác giả Harrison Owen mô tả Luật 2 bước chân:

“Nếu, trong quá trình thu thập, bất kỳ ai rơi vào tình huống mà họ không học hỏi hay đóng góp được gì, họ cần di chuyển và đi tới một nơi hiệu quả hơn”

Luật 2 bước chân là công cụ tạo ra chiều sâu sự tham gia, kết quả mọi người làm việc cùng nhau nhanh chóng giải quyết vấn đề khó khăn hoặc tạo ra những thay đổi có ý nghĩa.

Đó là lựa chọn.

Chỉ cần nghĩ lại những lần bạn đã từng phải tham gia vì đó là nghĩa vụ hay một ai đó cấp cao hơn yêu cầu. Và ngược lại, là thời điểm khi mà bạn rất muốn tham gia, bởi nó có ý nghĩa gì đó với bạn.

Bạn sẽ thấy được sự khác biệt.

Khi lựa chọn, chúng ta tham gia.

Mark Hocknell, mô tả việc tham gia vào KPI và hiệu suất tương tự như chơi poker. Khi chơi poker (theo nghĩa đen), chỉ bạn mới có thể đưa ra quyết định trả tiền mua thẻ hay còn gọi là “mua vào”, để tham gia trò chơi.

Nếu không có sự tham gia, KPI sẽ gây sát thương nhiều hơn là điều tốt

Trong BSClead, chúng tôi không ép buộc mọi người lựa chọn, tạo và sử dụng KPI và các thước đo. Chúng tôi mời họ. Và nếu họ không quan tâm hoặc chưa sẵn sàng thì điều đó vẫn ổn.

Khi mọi người bị buộc phải tham gia – đặc biệt với một thứ gì đó mang tính thách thức như đo lường hiệu suất, điều đó đủ khó để hoạt động tốt trong mọi trường hợp – chúng gây sát thương nhiều hơn là tốt:

  • KPI tầm thường và dễ dàng sẽ được đo lường và điều đó có nghĩa là tỷ lệ chi phí-lợi ích là tiêu cực.
  • Tin tốt về KPI sẽ được báo cáo và điều đó có nghĩa là vấn đề về hiệu suất không bao giờ được chú ý và không bao giờ được khắc phục
  • Mọi người phòng thủ và sự căng thẳng về mặt sinh học này sẽ dập tắt tính sáng tạo

Chỉ tham gia vào KPI thông qua sự lựa chọn.

Bất kỳ ai quan tâm và sẵn sàng sẽ là người thích hợp để đưa văn hóa hiệu suất của tổ chức lên cấp độ tiếp theo. Sự tham gia của họ sẽ thúc đẩy sự hợp tác, sáng tạo và cam kết để lựa chọn, tạo ra và sử dụng KPI tạo nên sự khác biệt mạnh mẽ.

Nhanh hơn sẽ là chậm hơn.

Nếu chúng ta ép buộc mọi người đo lường hiệu suất, mà không có sự tham gia nào, chúng ta sẽ theo đuổi những KPI không có ý nghĩa và một nền văn hóa hiệu suất tồi tệ trong những năm tiếp theo. Thực sự sẽ nhanh hơn khi chờ đợi cho đến khi mọi người sẵn sàng tham gia. Vì vậy, hãy làm việc để có sự tham gia trước tiên.

Tham gia là lựa chọn. Bị ép buộc sẽ thành nghĩa vụ. Với việc tham gia vào KPI, mọi người cần tham gia thông qua sự lựa chọn, không phải nghĩa vụ hoặc vũ lực.

Hành động

Bạn đã thấy mọi người tham gia vào KPI hoặc đo lường hiệu suất thế nào. Bạn có nhận thấy sự tương quan nào giữa mức độ tham gia và kết quả tốt đẹp KPI được tạo ra?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu