Favicon

Làm thế nào xác định mức độ hiệu quả của việc đo lường KPI?

Thậm chí có thể đo lường tác động của việc đo lường? Và nếu có thể, tại sao chúng ta lại cần bận tâm?

Đó là một câu hỏi khó, làm thế nào để đo lường tác động của việc đo lường KPI. Nó giống như khái niệm về tính phản xạ, trong đó có một phần về mối quan hệ vòng tròn giữa hai điều:

 • một cái cân có thể tự cân nó?
 • một cái thước dây có thể đo chiều dài của chính nó?
 • đo lường hiệu suất có thể đo lường hiệu suất của chính nó?

Và cho rằng hầu hết chúng ta đấu tranh với việc đo lường KPI hiệu quả, liệu có phải là lý do chúng ta đấu tranh nhiều hơn cho việc đo lường tác động của việc đo lường hiệu suất

Đo lường ý nghĩa mức độ chúng ta đo lường tốt thế nào, khi chúng ta không đo lường tốt, có vẻ phi hợp lý

Một khách hàng đã từng đặt câu hỏi với chúng tôi rằng, làm thế nào tôi có thể chứng minh rằng việc đo lường là đáng giá. Thật thách thức, bởi để chứng minh điều đó, chúng ta phải đo lường nó tại nơi nó xảy ra. Và với hầu hết các tổ chức, điều đó không xảy ra hoặc không xảy ra đủ tốt để đưa ra bất kỳ dữ liệu tốt nào về lợi ích cuối cùng của nó.

Nhưng cách chúng ta trở nên tốt hơn trong việc đo lường hiệu suất cũng giống như cách chúng ta trở nên tốt hơn trong việc đo lường tác động của đo lường hiệu suất. Nó có nghĩa là theo một thủ tục hợp lý.

Thứ nhất, tác động chúng ta muốn đo lường có không?

Kết quả chúng ta thu được từ đo lường hiệu suất là gì, mà không thể có được theo bất kỳ cách nào khác? Có 3 điều thụ thể mà thước đo KPI góp phần vào việc cải thiện hiệu suất:

 1. Đo lường tăng tốc độ phản hồi chúng ta nhận được về những điều làm tốt và làm không tốt, từ đó đạt được mục tiêu sớm hơn
 2. Đo lường có tính khách quan hơn so với cảm giác hay tin đồn, vì vậy chúng ta lãng phí ít công sức hơn với những điều không giúp đạt được mục tiêu.
 3. Nhìn chung, khi đo lường KPI, chúng ta thu được lợi nhuận tốt hơn khi đầu tư thời gian và tài nguyên để đạt được mục tiêu.
 4. Chắc chắn có những lợi ích khác của việc đo lường KPI, nhưng dường như đây là những lợi ích cuối cùng.

Thứ hai, làm thế nào chúng ta có thể định lượng tác động đó?

Tất cả các thước đo KPI tốt đến từ những kết quả rõ ràng. Nếu không rõ ràng, sẽ khó tìm ra điều chúng ta cần tính toán để tạo ra KPI. Với 3 kết quả được liệt kê ở trên, về tác động của đo lường KPI, chúng ta biết rõ có thể tính toán điều gì để hình thành nên thước đo KPI:

 1. Đạt được mục tiêu sớm hơn: nếu chúng ta tính số ngày hoặc tuần để đạt được mục tiêu, chúng ta có thể đo lường thời gian để hoàn thành  mục tiêu
 2. Đạt được các mục tiêu với ít nỗ lực hơn: nếu chúng ta tính thời gian và tiền bạc để đạt được từng mục tiêu, chúng ta có thể đo lường chi phí đạt được mục tiêu.
 3. Đạt được mục tiêu với lợi tức cao hơn về thời gian và tài nguyên: nếu chúng ta tính giá trị của thời gian và tài nguyên và tính giá trị của khoảng cách chúng ta tiến tới mục tiêu, chúng ta có thể đo lường lợi tức đầu tư hoặc ROI .

Nếu chúng ta theo dõi từng thước đo KPI này trước và sau khi sử dụng, chúng ta sẽ thấy được sự cải thiện khi bắt đầu sử dụng KPI.

Thứ ba, chúng ta cần dữ liệu gì cho những thước đo KPI này?

Chúng ta phải bắt đầu nắm bắt dữ liệu tại thời điểm chúng ta thiết lập từng mục tiêu, khi chúng ta đạt được từng mục tiêu và lượng thời gian và tiền bạc để đạt được từng mục tiêu. Nếu có thể, nắm bắt tác động của việc đạt được từng mục tiêu. Điều đó khiến thước đo ROI khả thi.

Vì vậy, chắc chắn có thể đo lường tác động của đo lường hiệu suất.

Nhưng câu hỏi vẫn còn: tại sao chúng ta lại cần bận tâm?

Đo lường hiệu suất về việc đo lường hiệu suất không phải là điều gì đó để thử cho tới khi:

 1. Bạn có đủ kỹ năng và thời gian để đo lường 3 thước đo gợi ý ở trên về tác động của KPI tới việc hoàn thành mục tiêu. VÀ…
 2. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu đo lường những điều này TRƯỚC KHI thực hiện đo lường, hãy lựa chọn và sử dụng phương pháp phù hợp, để có thể quan sát tác động của KPI.

Điều này thường không xảy ra trong các tổ chức. Nếu bạn đủ điều kiện làm điều đó, có lẽ bạn sẽ đặt nỗ lực vào thước đo KPI cho mục tiêu của mình. Và tin rằng đo lường hiệu suất tốt thì tốt hơn là không đo lường nó.

Tác động của các thước đo hiệu suất tốt là đạt được mục tiêu sớm hơn với ít nỗ lực hơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu