Favicon

Theo dõi hiệu suất là về 2 sự so sánh

Khi theo dõi thước đo KPI, việc phân tích dữ liệu theo nhiều cách khác nhau là điều rất bình thường, như so sánh giữa các nhóm hay các đơn vị kinh doanh, hay phân tích KPI dựa trên các biến như tháng trong năm, ngày trong tuần, sự thay đổi công việc, vị trí địa lý hoặc phân khúc khách hàng. Nhưng thực sự điều chúng tôi đang làm chỉ là làm loãng thông tin nhận được từ các KPI.

Nói chung, việc phân tích chúng ta thực hiện được thúc đẩy bằng những điều thú vị và quen thuộc với chúng ta. Việc đi thẳng vào phân tích mà không suy nghĩ trước về những câu hỏi chúng ta thực sự cố gắng trả lời.

Khi xem xét các KPI, thực sự chỉ có 2 câu hỏi chúng ta cần hỏi trước tiên và quan trọng nhất.  Câu hỏi đầu tiên là hiệu suất hiện tại so với hiệu suất trước đây thế nào? Câu hỏi thứ hai là hiệu suất hiện tại so với hiệu suất mong muốn thế nào?

Đây là hai câu hỏi quan trọng, bởi vì theo dõi hiệu suất về cơ bản là giám sát thay đổi theo thời gian liên quan tới một sự thay đổi lý tưởng theo thời gian.

Câu hỏi đầu tiên, hiệu suất hiện tại so với trước đây thế nào, giúp chúng ta giải quyết xem liệu hiệu suất có đáp ứng được hành động chúng ta đã thực hiện để cải thiện nó. Câu hỏi thứ hai, hiệu suất hiện tại so với hiệu suất mong muốn thế nào, giúp đánh giá xem chúng ta có đang thực hiện đủ hành động đúng nhằm nâng hiệu suất lên mức chúng ta muốn hay không.

Vì vậy, các so sánh đầu tiên mà chúng ta quan tâm là so sánh hiện tại với trước đây và so sánh hiện tại với mong muốn. Bất kỳ so sánh nào khác, như so sánh vị trí địa lý hay phân khúc khách hàng hay đơn vị kinh doanh, là so sánh sẽ hữu ích trong việc hiểu hoặc giải thích xem cách hiệu suất thay đổi theo thời gian. Chúng là một phần của phân tích nguyên nhân chứ không phải theo dõi hiệu suất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon
Menu