Favicon

Chiến lược gắn kết

Xây dựng tổ chức hiệu suất cao thông qua chiến lược gắn kết #

Mục tiêu của chiến lược gắn kết là sự trưởng thành và phát triển của nhân viên.

Theo nghiên cứu của Gallup về các tổ chức thành công nhất, văn hóa phát triển nhân viên là môi trường đem lại hiệu quả cao nhất cho cả doanh nghiệp và nhân viên.

Nó cũng phù hợp với kỳ vọng của lực lượng lao động hiện tại:

  • Lý do số 1 mà nhân viên đưa ra khi thay đổi công việc là “cơ hội phát triển nghề nghiệp”.

Theo nghiên cứu của Gallup với 39 tổ chức hiệu suất cao. Các tổ chức này đã tăng gấp đôi tỷ lệ gắn kết. Bí mật của họ là gì?

  • Các tổ chức này cam kết với chiến lược gắn kết nhân viên.
  • Tập trung đầu tư vào phát triển và đáp ứng nhu cầu của nhân viên để giải phóng tiềm năng của họ.

Để thực hiện chiến lược gắn kết, bạn cần tìm hiểu về “Trải nghiệm và Hành trình nhân viên“.

Menu