Favicon

4 bước chuyển đổi văn hóa

4 bước dưới đây giúp bạn chuyển đổi văn hóa của công ty:

  1. Hiểu tình trạng văn hóa hiện tại của công ty.
  2. Xác định khoảng cách giữa văn hóa lý tưởng và thực tế.
  3. Phát triển sáng kiến để thu hẹp khoảng cách.
  4. Thiết lập trách nhiệm và đánh giá kết quả.

1. Đánh giá văn hóa hiện tại #

Thay đổi văn hóa công ty đòi hỏi sự đồng tâm và cam kết của đội ngũ lãnh đạo.

Vì vậy, để thay đổi văn hóa thành công, ban lãnh đạo phải thống nhất với nhau về nền văn hóa lý tưởng mà công ty mong muốn xây dựng. Sau đó, rà soát xem tình trạng văn hóa hiện tại của công ty đang như thế nào?

2. Xác định khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế #

Bước tiếp theo là xác định khoảng cách chênh lệch giữa nền văn hóa lý tưởng so với thực tế hiện tại. Điều gì đã được đáp ứng và điều gì chưa?

3. Phát triển sáng kiến để thu hẹp khoảng cách #

Sau khi xác định được sự chênh lệch giữ văn hóa lý tưởng và thực tế, bạn hãy phát triển và lựa chọn các sáng kiến giúp thu hẹp khoảng cách. Và lập kế hoạch để triển khai.

4. Thiết lập trách nhiệm và đánh giá kết quả #

Thay đổi văn hóa cần có thời gian. Trong khi chiến lược gắn kết có thể mang lại những kết quả tích cực trong vòng 1 năm, thì việc thay đổi văn hóa thường tạo ra sức mạnh trong 3 đến 5 năm (tùy quy mô của doanh nghiệp).

Vì vậy, ban lãnh đạo cần thiết lập người chịu trách nhiệm cho việc chuyển đổi văn hóa và đánh giá kết quả để điều chỉnh liên tục trong quá trình.

Menu