Favicon

Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp là gì? #

  • Nhà lãnh đạo muốn biết văn hóa công ty là gì để tác động đến hành vi của nhân viên.
  • Nhân viên muốn biết văn hóa công ty là gì để xác định họ có “phù hợp” hay không.
  • Khách hàng muốn biết văn hóa công ty là gì để xem cách mà doanh nghiệp phục vụ họ.

Vậy, văn hóa doanh nghiệp là gì?

Có nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa doanh nghiệp. Ví dụ: văn hóa là cách chúng ta làm mọi thứ ở đây. Hay như: Cái gì còn lại, khi tất cả những cái khác bị quên đi, đó là văn hóa doanh nghiệp.

  • Những năm 1980, văn hóa được ví như nét tính cách của con người.
  • Từ năm 1990 đến nay, văn hóa được hiểu là tập hợp các tiêu chuẩn về giá trị, niềm tin, suy nghĩ và hành vi được chia sẻ và thấm nhuần trong toàn bộ tổ chức.

Chính vì sự trừu tượng của văn hóa, nên mỗi doanh nghiệp lại có một nền văn hóa độc đáo riêng.

  • Không có văn hóa tốt hay xấu.
  • Văn hóa đơn giản là đặc trưng riêng của mỗi tổ chức.

Bước đi đầu tiên trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là: Xác định nền văn hóa mà bạn muốn.

Menu