Favicon

7 giai đoạn của Hành trình nhân viên

Trải nghiệm trên Hành trình nhân viên #

Hành trình nhân viên bao gồm 7 giai đoạn chính: Kéo dài từ khi nhân viên biết tới doanh nghiệp, cho đến khi họ rời khỏi tổ chức. Tuy nhiên: Điều quan trọng hơn hành trình nhân viên, chính là, trải nghiệm của họ ở mỗi giai đoạn.

Dưới đây là các câu hỏi, bạn có thể sử dụng, để rà soát trải nghiệm nhân viên:

1. Thu hút: #

 • Chúng ta đang làm nổi bật yếu tố nào – trong văn hóa của công ty – để thu hút nhân tài?

2. Tuyển dụng: #

 • Quy trình tuyển dụng của chúng ta có công bằng không?
 • Quy trình tuyển dụng của chúng ta có dễ dàng tiếp cận các tài năng không?

3. Gia nhập: #

 • Chúng ta có thể hiện sự trân trọng với những người mới không?
 • Trong quá trình gia nhập, nhân viên mới có trải nghiệm nào với các giá trị của chúng ta không?

4. Gắn kết: #

 • Nhân viên của chúng ta có nhiệt tình tham gia vào công việc mỗi ngày không?
 • Nhân viên của chúng ta có nhận thức được ý nghĩa công việc của họ không?
 • Nhân viên của chúng ta có được phát huy thế mạnh của họ trong công việc hàng ngày không?

5. Hiệu suất: #

 • Chúng ta có cung cấp kỳ vọng rõ ràng trong công việc với nhân viên không?
 • Đánh giá hiệu suất của nhân viên có công bằng và chính xác không?

6. Phát triển: #

 • Nhân viên của chúng ta có liên tục được huấn luyện trong công việc không?
 • Nhân viên của chúng ta có cơ hội học hỏi và phát triển sự nghiệp không?
 • Các nhân viên tài năng của chúng ta có nhìn thấy tương lai của họ ở đây không?

7. Nghỉ việc: #

 • Tại sao nhân viên tài năng của chúng ta lại ra đi?
 • Đối thủ cạnh tranh nhân tài của chúng ta là ai?
 • Quy trình nghỉ việc của chúng ta có tạo ra trải nghiệm tích cực không?

Cải thiện trải nghiệm nhân viên ở mỗi giai đoạn #

Bạn có thể bắt đầu bằng một bài tập suy nghĩ đơn giản. Hãy thử thiết kế các trải nghiệm theo gợi ý dưới đây:

 • Thu hút: Thu hút tài năng hàng đầu.
 • Tuyển dụng: Lựa chọn người phù hợp.
 • Gia nhập: Xác nhận sự phù hợp.
 • Gắn kết: Khám phá điểm mạnh và kết nối mục đích.
 • Hiệu suất: Thúc đẩy kỳ vọng.
 • Phát triển: Huấn luyện liên tục.
 • Nghỉ việc: Tạo trải nghiệm tích cực.

Nhiều công ty quá tập trung vào hệ thống lương thưởng, mà sao lãng việc tạo ra trải nghiệm nhân viên, một chiến lược tuyệt vời để thu hút, gìn giữ và phát triển tài năng cho doanh nghiệp.

Menu