Favicon

5 động lực thúc đẩy văn hóa

Làm thế nào bạn xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp?

Dưới đây là 5 động lực, bạn có thể sử dụng, để thúc đẩy văn hóa của công ty:

1. Lãnh đạo và Truyền thông #

Động lực đầu tiên và quan trọng nhất chính là cách các nhà lãnh đạo truyền tải sứ mệnh và lời hứa thương hiệu của công ty. Quan trọng hơn hết, hành động luôn lớn hơn lời nói, các nhà lãnh đạo cần làm gương với những hành động thiết thực.

Lãnh đạo hãy truyền tải thông điệp bằng hành động.

2. Giá trị và nghi lễ #

Động lực thứ hai chính là các giá trị cốt lõi của công ty và nghi lễ đi kèm với các giá trị cốt lõi đó. Mấu chốt là làm sao bạn gán được giá trị cốt lõi vào công việc hàng ngày của nhân viên.

Theo khảo sát của Gallup:

  • Chỉ có 23% nhân viên đồng ý mạnh mẽ rằng họ có thể áp dụng các giá trị cốt lõi vào công việc hàng ngày.
  • Và chỉ có 27% nhân viên hoàn toàn đồng ý rằng họ tin vào các giá trị cốt lõi của công ty.

Đây là những con số đáng báo động.

3. Con người phù hợp #

Muốn duy trì và phát triển văn hóa bền vững, thì con người phải phù hợp. Nếu không văn hóa dần bị pha loãng và mất đi.

  • Tuyển dụng người phù hợp với văn hóa.
  • Bổ nhiệm người phù hợp với văn hóa.

Đó chính là động lực thứ 3 thúc đẩy văn hóa của công ty.

4. Cấu trúc và quy trình #

Động lực thứ 4 chính là cấu trúc tổ chức và các quy trình phải được thiết kế phù hợp với văn hóa của công ty.

Ví dụ: Nếu văn hóa coi trọng dịch vụ khách hàng thì các quy trình dịch vụ phải được thiết kế để tạo ra những trải nghiệm tích cực cho khác hàng.

5. Quản lý hiệu suất #

Động lực thứ 5 ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến hành vi của nhân viên. Đó chính là hệ thống quản lý hiệu suất làm việc của công ty.

Các hoạt động như thiết lập mục tiêu, đánh giá nhân viên, khen thưởng và kỷ luật theo kết quả đánh giá… tác động trực tiếp đến cách thực hiện công việc của nhân viên. Nếu thiết kế sai, hệ thống quản lý hiệu suất có thể khuyến khích nhân viên thực hiện những hành vi trái ngược với văn hóa của công ty.

Menu