Favicon

Khi nào cần thay đổi văn hóa?

Văn hóa tự phát #

Dù bạn có chủ động xây dựng hay không chủ động, thì theo thời gian, văn hóa công ty dần được hình thành…

Nhiều nhà lãnh đạo thả rông để cho văn hóa công ty hình thành một cách tự phát. Cuối cùng, khi nhìn lại mới nhận ra rằng đó là nền văn hóa mà mình không hề mong muốn.

Khi nào cần thay đổi văn hóa? #

Một số dấu hiệu cảnh báo có thể bao gồm:

  • Khách hàng mất lòng tin vào lời hứa thương hiệu của công ty. Truyền thông với khách hàng một đằng, nhưng nhân viên làm việc với khách hàng một nẻo. Sai lệch giữa lời hứa thương hiệu với hành vi của nhân viên.
  • Nhân viên mất kết nối với sứ mệnh của công ty. Họ không biết, không hiểu sứ mệnh của công ty là gì? Và nó có ý nghĩa như thế nào? Cũng như nhân viên không thấy có sự liên quan giữa công việc hàng ngày của họ với sứ mệnh của công ty.
  • Truyền tải các thông điệp trái ngược nhau. Ví dụ xa xả truyền thông là phải tận tâm phục vụ khách hàng, nhưng mặt khác lại ép nhân viên bán hàng cho khách bằng mọi giá. Hoặc khuyến khích đổi mới sáng tạo, nhưng lại kỷ luật khi nhân viên mắc sai lầm và thất bại…
  • Đội ngũ lãnh đạo và quản lý không nhìn thấy văn hóa công ty một cách rõ ràng. Triển khai văn hóa theo cách chắp vá và không có sự liên kết đồng bộ.
Menu