Favicon

Văn hóa bắt đầu với sứ mệnh

Bức tranh lớn: Văn hóa bắt đầu với sứ mệnh. #

Tại sao chúng ta tồn tại?

Sứ mệnh của công ty là một lời khẳng định táo bạo về lý do (mục đích kinh doanh) ngay từ đầu. Sứ mệnh giống như chiếc la bàn định hướng, giúp các thành viên biết tại sao họ có mặt ở đây và họ ở đây là vì mục đích gì?

Mặc dù nhiều nhà lãnh đạo có thể nói rõ sứ mệnh của công ty là gì, nhưng hầu hết nhân viên đều cảm thấy mất kết nối với nó. Theo khảo sát Gallup:

  • 41% nhân viên đồng ý mạnh mẽ rằng họ biết công ty của mình đại diện cho điều gì và điều gì khiến công ty khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.
  • Chỉ có 4/10 nhân viên hoàn toàn đồng ý rằng sứ mệnh của công ty khiến họ cảm thấy công việc của mình là quan trọng.
  • Đáng chú ý là nhóm các doanh nghiệp chủ động đầu tư cho việc xây dựng văn hóa đã đạt được gấp đôi con số trên.

Muốn xây dựng văn hóa, thì khi đề cập đến sứ mệnh của công ty, lời nói không quan trọng bằng hành động.

Văn hóa quyết định thương hiệu #

Các doanh nghiệp thành công đưa ra lời hứa thương hiệu hấp dẫn với khách hàng, ví dụ như cam kết về chất lượng, để tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.

Nếu một công ty không có lời hứa thương hiệu hấp dẫn để thúc đẩy khách hàng, thì văn hóa của công ty đó chưa được xác định rõ ràng và chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhân viên.

Tuy nhiên, giống như tuyên bố sứ mệnh, lời nói không quan trọng bằng hành động:

  • Các công ty đưa ra lời hứa thương hiệu hấp dẫn, mà không thực hiện lời hứa đó với khách hàng, thì kết quả cũng tàn khốc không kém.
  • Thật không may, tình trạng này quá phổ biến. Theo nghiên cứu của Gallup, chỉ có 26% nhân viên tin rằng tổ chức của họ luôn thực hiện lời hứa với khách hàng.

Nguyên nhân của sự sai lệch này là do nhân viên bị mất kết nối với lời hứa thương hiệu. Họ không chịu trách nhiệm cho việc biến những lời hứa đó thành hiện thực.

Bất chấp thực tế này, rất nhiều doanh nghiệp đang bỏ qua nó, họ chưa thực sự đầu tư cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trong khi:

  • Văn hóa chính là yếu tố đưa sứ mệnh và lời hứa thương hiệu của công ty vào cuộc sống hàng ngày.
Menu