Favicon

Trải nghiệm tích cực mỗi ngày

3 giai đoạn tạo trải nghiệm mỗi ngày #

Trên 7 giai đoạn của hành trình nhân viên, thì Gắn kết, Hiệu suất Phát triển là 3 giai đoạn tạo ra hầu hết các trải nghiệm hàng ngày của nhân viên. Trong đó, người quản lý giữ chiếc chìa khóa vàng!

 • Tạo ra các trải nghiệm tích cực mỗi ngày cho nhân viên là trách nhiệm của người quản lý.
 • Do đó, việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển các nhà quản lý giỏi chính là trọng tâm của bất kỳ chiến lược trải nghiệm nhân viên nào. Đặc biệt là chiến lược tạo trải nghiệm cho chính người quản lý.

Logic đơn giản là:

 • Nếu trải nghiệm của người quản lý tuyệt vời, thì họ sẽ tạo ra trải nghiệm của nhân viên tuyệt vời hơn.

Theo khảo sát của Gallup: Riêng người quản lý tác động đến 70% mức độ gắn kết của nhân viên.

Đáp ứng 5 nhu cầu cốt lõi #

Để tạo ra trải nghiệm tích cực mỗi ngày, ngoài các nhu cầu đặc thù, thì nhân viên có một số nhu cầu chung cần đáp ứng như dưới đây:

#1. Nhà quản lý #

 • Mối quan hệ với người quản lý là yếu tố quan trọng nhất ở mọi giai đoạn trong hành trình của nhân viên.
 • Bất kỳ chiến lược trải nghiệm nhân viên nào cũng phải ưu tiên cho việc phát triển nhà quản lý.

#2. Kỳ vọng công việc rõ ràng #

 • “Điều gì kì vọng ở tôi?” là một câu hỏi đơn giản, nhưng hiếm khi được trả lời đầy đủ.
 • Vai trò và trách nhiệm của nhân viên ban đầu được xác định thông qua bản mô tả công việc. Sau đó được xác định lại thông qua chu kỳ thiết lập mục tiêu, phản hồi liên tục và đánh giá hiệu suất.

#3. Đội nhóm #

 • Nhân viên muốn biết giá trị của họ trong đội nhóm là gì? Họ đóng góp như thế nào vào thành công chung của đội nhóm?
 • Và họ muốn có những người đồng đội đáng tin cậy để chia sẻ và cộng tác.

#4. Không gian làm việc #

 • Không gian vật chất là một nhu cầu cơ bản để nhân viên hoàn thành công việc.
 • Ngay cả những yếu tố nhỏ nhặt như âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, tiếng ồn… cũng tạo ra những trải nghiệm của nhân viên.

#5. Giá trị tinh thần #

 • Nói về trải nghiệm nhân viên, thì không thể không nhắc đến các giá trị tinh thần. Đây là yếu tố trừu tượng, nhưng lại tạo nên trải nghiệm sâu sắc nhất.
 • Ví dụ như trải nghiệm về sứ mệnh ý nghĩa, sự cống hiến cho cộng đồng, được ghi nhận, tình đồng đội…
Menu