Favicon

Tại sao trải nghiệm quan trọng?

Danh tiếng và thu hút nhân tài #

Ngày nay, nhân viên chính là người tiêu dùng tại nơi làm việc. Và họ phản ánh trải nghiệm tiêu dùng đó với người khác. Điều này tác động đến danh tiếng của công ty.

Nhân viên đang tìm kiếm một môi trường giúp họ phát triển tài năng và trải nghiệm ý nghĩa trong công việc mỗi ngày.

  • 91% nhân viên nói rằng – lần cuối cùng họ nghỉ việc – là để tìm kiếm một môi trường làm việc như vậy.

Hơn nữa, thị trường lao động ngày càng mở, tạo điều kiện cho nhân viên có quyền kén chọn. Đặc biệt là những người có tài năng.

  • 63% nhân viên tin rằng họ có thể tìm được một công việc tốt như công việc họ đang làm.
  • 51% nhân viên cho biết họ có theo dõi các cơ hội việc làm.

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các doanh nghiệp đang bắt đầu suy nghĩ lại về chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài. Nhiều tổ chức nhận ra rằng – họ phải chú ý nhiều hơn đến các thời điểm quan trọng – khi nhân viên quyết định gia nhập hoặc ở lại. Ví dụ như thời điểm sau khi thưởng tết xong, rất nhạy cảm.

Một yếu tố nữa là Công nghệ và Mạng xã hội:

  • Các ứng dụng việc làm và mạng xã hội đã trao thêm quyền lực cho nhân viên, giúp họ dễ dàng tiếp cận cơ hội việc làm lý tưởng.
  • Thậm chí, thông qua các nền tảng việc làm và mạng xã hội, những trải nghiệm tiêu cực của nhân viên có thể lan truyền nhanh chóng, gây hại tới danh tiếng của nhà tuyển dụng.

Không nghi ngờ gì nữa, để tạo dựng thương hiệu tuyển dụng và thu hút nhân tài, các doanh nghiệp ngày nay cần có chiến lược trải nghiệm tuyệt vời cho nhân viên.

Menu