Favicon

Gắn kết và Hiệu suất kinh doanh

Gắn kết tác động tới Hiệu suất kinh doanh #

Theo kết quả khảo sát của Gallup, hiệu suất của các công ty gắn kết cao tốt hơn rất nhiều so với các công ty gắn kết thấp, cụ thể như sau:

 • Năng suất lao động cao hơn 17%
 • Sản phẩm lỗi ít hơn 40%
 • Mức độ hài lòng của khách hàng cao hơn 10%
 • Doanh thu cao hơn 20%
 • Lợi nhuận cao hơn 21%

Kết quả này chỉ ra rằng: “Gắn kết nhân viên” tác động trực tiếp tới “Hiệu suất kinh doanh”.

Khi nhân viên gắn kết:

 • Dẫn đến Năng suất và Chất lượng cao hơn.
 • Dẫn đến Khách hàng hài lòng hơn.
 • Dẫn đến Doanh số bán hàng tăng.
 • Dẫn đến Lợi nhuận cao hơn.

Gắn kết nhân viên là một cơ hội lớn #

Các doanh nghiệp nên đặt “Gắn kết nhân viên” là một chiến lược ưu tiên để thúc đẩy hiệu suất kinh doanh. Bởi vì, hiện tại mức độ gắn kết của các doanh nghiệp còn rất thấp:

 • 33% nhân viên gắn kết.
 • 51% nhân viên chưa gắn kết.
 • 16% chủ động rời bỏ.

Đây chính là cơ hội rất LỚN cho công ty nào nâng cao được tỷ lệ này.
Gắn Kết

Menu