Favicon

Hành trình gắn kết

Hành trình nhân viên #

Hành trình nhân viên, từ khi vào đến khi rời khỏi tổ chức, bao gồm 7 giai đoạn:

 1. Thu hút.
 2. Tuyển dụng.
 3. Gia nhập.
 4. Gắn kết.
 5. Hiệu suất.
 6. Phát triển.
 7. Nghỉ việc.

Tạo gắn kết trên toàn bộ hành trình #

Nhiều doanh nghiệp chỉ coi gắn kết là một sự kiện. Giống như một ngọn lửa lóe lên, rồi tắt ngóm sau đó.

Gắn kết phải được tạo ra và duy trì trong suốt hành trình nhân viên. Cách đơn giản để bắt đầu chiến lược gắn kết là trả lời các câu hỏi quan trọng trên hành trình nhân viên:

1. Thu hút #

 • Chúng ta có đang truyền thông mạnh mẽ về sứ mệnh – để thu hút nhân tài – những người có cùng cảm hứng với sứ mệnh của chúng ta?

2. Tuyển dụng #

 • Chúng ta có đang lựa chọn – đúng người với đúng vai trò – để họ được làm việc mà họ giỏi nhất mỗi ngày?

3. Gia nhập #

 • Chúng ta có thu hút nhân viên mới ngay từ ngày đầu tiên và thực hiện một quá trình dài hạn thiết lập kỳ vọng rõ ràng và mối quan hệ tích cực với người quản lý không?

4. Gắn kết #

 • Các nhà quản lý của chúng ta có đang thảo luận thường xuyên về sự gắn kết của các thành viên không?

5. Hiệu suất #

 • Nhân viên của chúng ta có được thiết lập kỳ vọng rõ ràng và được phản hồi liên tục về hiệu suất của họ không?

6. Phát triển #

 • Các nhà quản lý của chúng ta có trò chuyện với nhân viên về kế hoạch phát triển sự nghiệp của họ không?

7. Nghỉ việc #

 • Chúng ta có đang ghi nhận sự đóng góp của nhân viên khi họ nghỉ việc không?
Menu