Favicon

Phần 2: Tạo cơ cấu tổ chức

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

Cách 1: Tạo hàng loạt phòng/ban, đội nhóm và thành viên #

Import Thành Viên

Cách 2: Tạo riêng từng phòng/ban, đội nhóm và thành viên: #

1. Tạo phòng/ban #

Tạo Phòng Ban

2. Tạo đội nhóm #

Tạo đội Nhóm

Menu