Favicon

Phần 4: Tính năng Kế hoạch

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

Kế Hoạch GĐ 1

1. Lập kế hoạch và giao việc #

2. Sửa, xóa nhiệm vụ đã giao #

Cách 1:

Kế Hoạch GĐ 2

Cách 2:

Kế Hoạch GĐ 3

3. Theo dõi tiến độ nhiệm vụ đã giao #

 

4. Thực hiện nhiệm vụ mà bạn được giao #

Kế Hoạch GĐ 4

Menu