Favicon

Phần 7: Tính năng KPI

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Video hướng dẫn tạo, sửa, xóa KPI: #

Video hướng dẫn cập nhật dữ liệu KPI: #

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Tạo KPI của Nhóm #

2. Sửa, Xóa KPI của Nhóm #

3. Cập nhật dữ liệu KPI #

Ghi chú: Chỉ hiển thị khi bạn là người phụ trách cập nhật dữ liệu KPI

Menu