Favicon

Phần 7: Tính năng KPI

Ghi chú: Chỉ hiển thị khi bạn được giao phụ trách cập nhật dữ liệu KPI.

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

Menu