Favicon

Phần 8: Tính năng OKR chiến lược

Video hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào tiêu đề của video – để xem với kích thước lớn hơn – trên youtube.

Bài viết hướng dẫn: #

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Tạo tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi #

2. Tạo OKR chiến lược (mục tiêu năm) #

3. Tạo bản đồ KPI #

Tạo Bản đồ Kpi 01

Tạo Bản đồ Kpi 02

Menu